NHG versnelt en verbetert processen en roept ketenpartners op zich aan te sluiten

Persbericht 17 december 2020

“Geen achterstanden meer”

Iedereen die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft afgesloten kan veel sneller duidelijkheid krijgen over de mogelijke oplossingen bij betalingsproblemen. Momenteel kan dat maanden duren en weten mensen lang niet waar ze aan toe zijn.

Iedereen die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft afgesloten kan veel sneller duidelijkheid krijgen over de mogelijke oplossingen bij betalingsproblemen. Momenteel kan dat maanden duren en weten mensen lang niet waar ze aan toe zijn. Om dit structureel te verbeteren is NHG, in samenwerking met enkele ketenpartners, druk bezig geweest om dit proces te versnellen. Dit is nu extra belangrijk vanwege een mogelijke toename van het aantal woningeigenaren met betalingsproblemen vanwege de COVID-19 crisis. Daarom roept NHG alle ketenpartners op om zich versneld aan te sluiten bij deze aanpak.  
 
NHG staat voor verantwoorde woonfinanciering en bij financiële problemen zoekt de organisatie naar oplossingen om woningbehoud te kunnen realiseren. Als een consument te maken krijgt met betalingsproblemen - vanwege bijvoorbeeld een sterfgeval, relatiebeëindiging, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid - is het belangrijk dat NHG, in samenwerking met haar ketenpartners, snel met een passende oplossing komt. NHG en ketenpartners willen dit bijbehorende traject graag samen versnellen. Momenteel zorgen dubbele administraties, veel handmatig werk en een grote hoeveelheid correctietaken voor een te lang beheerproces. Het afgelopen jaar heeft NHG zich ingezet om dit beheerproces efficiënter in te richten en handmatige en dubbele handelingen te beperken. Dit doet NHG via de zogenaamde ‘digitalisering klantreis in beheer’; een automatische data-uitwisseling tussen NHG en ketenpartners betreffende het aan- en afmelden van een NHG-hypotheek, mutaties en beheeractiviteiten.

Goed voorbereid 
Ketenpartners die zich bij NHG aansluiten op de digitalisering klantreis in beheer willen de consument structureel sneller helpen en ze zijn zo ook beter voorbereid op financieel uitdagende tijden waarin snelheid cruciaal is voor woningbehoud. NHG verwacht dat volgend jaar de aantallen mensen die in betalingsproblemen komen zullen toenemen als gevolg van de COVID-19 crisis. 

Arthur van de Woestijne – Manager Dienstverlening NHG: “Niemand heeft een glazen bol en kan met zekerheid zeggen wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de woningmarkt. Wat we wel weten, is dat tijdens de vorige crisis het aantal klanten dat vanwege betalingsproblemen een beroep deed op NHG in korte tijd vertienvoudigde. Een gemiddeld beheerproces kon in die periode (van achterstand tot verkoop) wel twaalf maanden duren. Dit betekende dat de consument dus maandenlang in onzekerheid kon zitten. Deze situatie was onacceptabel en willen wij, en onze ketenpartners, niet meer laten voorkomen. We moeten daarvoor nu handelen, NHG samen met ketenpartners om in de toekomst dit soort situaties te voorkomen. Het digitaliseren van de klantreis in beheer is een onmisbare stap in deze richting.” 

NHG Innoveert samen 
In 2019, ruim vóór de uitbraak van corona is NHG gestart met het verbeteren van de digitalisering waaronder de beheerprocessen bij betalingsproblemen. Om dit te laten slagen, sluiten alle ketenpartners van NHG zich zoveel mogelijk in 2021 bij deze gedigitaliseerde omgeving aan. Ketenpartners die zich nog niet hebben aangesloten kunnen via de Service en Contact pagina contact opnemen met NHG. Het digitaliseringsproject in beheer is onderdeel van NHG Innoveert, waar in samenwerking met ketenpartners, nieuwe (o.a. data-gedreven digitale) innovaties worden ontwikkeld. Deze innovaties hebben als doel om verantwoorde woonfinanciering bereikbaar te maken en te behouden voor zoveel mogelijk consumenten.