Steeds meer hypotheekadviseurs volgen NHG trainingen vanuit thuis

Persbericht 5 januari 2021

Steeds meer hypotheekadviseurs volgen NHG-trainingen vanuit huis, een logisch gevolg van de coronacrisis. Zo’n 500 hypotheekadviseurs hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online hun kennis over de mogelijkheden van een hypotheek met NHG bij te spijkeren. Ten opzichte van 2019 is dat een stijging van ruim 30%. Om aan deze groeiende vraag te voldoen heeft NHG de mogelijkheden om online trainingen over NHG te volgen uitgebreid met een samenwerking met opleidingsinstituut Hoffelijk.  

Juist in deze onzekere tijd hebben woningeigenaren meer behoefte aan het vangnet dat NHG kan bieden, bijvoorbeeld als er problemen ontstaan vanwege een sterfgeval, relatiebeëindiging, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Hypotheekadviseurs hebben een belangrijke rol om mensen te wijzen op de mogelijkheden om de risico’s van een hypotheek te beperken. Daarnaast is het belangrijk dat de woningmarkt toegankelijk blijft. Als de coronadip bij de inkomensweging wordt meegerekend, dreigen flexwerkers en ondernemers categorisch uitgesloten te worden van de hypotheekmarkt. Om dat te voorkomen zoekt NHG continu naar oplossingen, die via de adviseurs aan de markt aangeboden kunnen worden. Alle ontwikkelingen op het gebied van toegang en beheer worden besproken in de NHG trainingen Acceptatie of Woningbehoud, zodat hypotheekadviseurs kort en krachtig op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden.

Directeur Relatiebeheer Hoffelijk Edwin Deijs: “De basis voor onze samenwerking is al in 2019 gelegd. Sindsdien hebben wij, als aanvulling op Permanent Actueel, ons aanbod aan continue leermodules uitgebreid met een speciale NHG-module. Ik ben blij dat we onze samenwerking nu intensiveren door samen e-learnings aan te bieden. Financieel professionals kunnen hierdoor hun kennis over vaak toch maatschappelijk belangrijke onderwerpen op een laagdrempelige manier bijspijkeren.”

Dat beaamt Kirsten Heezen, Communicatieadviseur NHG: ‘Hypotheekadviseurs spelen een cruciale rol in de informatievoorziening. Zij willen hun klanten goed kunnen informeren over de mogelijkheden met NHG. Omdat adviseurs het ontzettend druk hebben, is het belangrijk om ze zo laagdrempelig en efficiënt mogelijk op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen. Dat is de reden dat we e-learnings over NHG hebben ontwikkeld. Door de uitbreiding van de samenwerking met Hoffelijk kunnen we meer adviseurs bereiken, dus daar zijn we heel blij mee. In beide e-learnings zijn de wijzigingen voor 2021 verwerkt. Met de e-learnings ben je als adviseur dus goed voorbereid op het nieuwe jaar.’

De e-learnings zijn te volgen via opleidingsinstituut Hoffelijk: https://financieel.hoffelijk.nl/opleidingen/pe-seh-nhg-acceptatie  en  https://financieel.hoffelijk.nl/opleidingen/pe-seh-nhg-woningsbehoud

Over de trainingen

NHG biedt samen met Hoffelijk twee soorten trainingen aan, die online te volgen zijn. In de training NHG Acceptatie komt onder meer aan bod wat de mogelijkheden zijn voor ondernemers, flexwerkers en andere groepen en hoe het toetsinkomen wordt vastgesteld. Ook worden er aan de hand van de kostengrensmethodiek rekenvoorbeelden behandeld. In de training NHG Woningbehoud staat centraal welke mogelijkheden NHG biedt als klanten hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Er wordt ingezoomd op diverse life events als relatie beëindiging en werkloosheid. Aan de hand van de inkomens- en vermogenstoets worden de mogelijkheden berekend. Ook komen oplossingen aan bod voor het stabiliseren en verbeteren van inkomsten, denk hierbij aan de mogelijkheden van een budgetcoach en ondernemerscoach.

De e-learnings hebben een interactief karakter. Vakinhoudelijke online colleges worden afgewisseld met oefenvragen. Na het doorlopen van alle onderdelen volgt een onderdeel met afsluitende casuïstiek. De totale studiebelasting van één e-learning is 3 uur. Voor beide trainingen kunnen 3 SEH PE punten worden behaald (dus totaal 6).