NHG: “Starters maken massaal gebruik van verlaagde overdrachtsbelasting”

Persbericht 11 februari 2021

Huizenkopers onder de 35 jaar maken volop gebruik van de nieuwe regels met betrekking tot de verlaagde overdrachtsbelasting.

Huizenkopers onder de 35 jaar maken volop gebruik van de nieuwe regels met betrekking tot de verlaagde overdrachtsbelasting. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Starters op de woningmarkt hebben massaal hun transportdatum vanaf 1 januari 2021 gezet waardoor het aantal NHG-garanties in het laatste kwartaal van 2020 een stuk lager lag dan in de kwartalen daarvoor.

Een groot aandeel van de hypotheken met NHG wordt afgesloten door starters. Het aantal NHG-garanties voor aankoop in het vierde kwartaal van 2020 is dan ook 14,8% lager dan in diezelfde periode in 2019. Het aantal door particulieren gekochte bestaande woningen is volgens het CBS in dezelfde periode juist gestegen met 11,9%. Het verschil tussen de afname van NHG-garanties en de toename in woningen gekocht door particulieren, wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, met name door een lager aandeel verkochte woningen binnen de kostengrens en het feit dat jongeren die zelf in het huis gaan wonen (een voorwaarde voor NHG) vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting betalen. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we het tegenovergestelde effect. Het afgelopen kwartaal ontving NHG ruim 75% minder verliesdeclaraties van geldverstrekkers dan in het vierde kwartaal van het jaar ervoor. De oorzaak hiervan is de stijging van de huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen.

Corona: verbouwen, verduurzamen en woningbehoud
Corona heeft op diverse manieren invloed gehad op de woningmarkt in de afgelopen periode. Omdat de meeste mensen thuis zitten zijn meer mensen gaan verbouwen en verduurzamen. Sinds de tweede helft van 2020 zien we, vanwege de gevolgen van het coronavirus, een stijging van het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG, zoals het treffen van energiebesparende voorzieningen. Deze trend heeft zich ook in het laatste kwartaal van 2020 doorgezet. Het aantal NHG garanties voor woningverbetering is 37,5% hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019.

Corona zorgde ook voor een dreiging van toenemende betalingsproblemen. Daarom heeft NHG in 2020 samen met geldverstrekkers gezorgd voor betaalpauzes en -regelingen die ook onder de NHG-garantie vallen (de WoonLastenFaciliteit). Hierdoor konden mensen met (tijdelijke) betalingsproblemen toch in hun woning blijven. Daarnaast wordt er hard gewerkt om - met behulp van verdere digitalisering - mensen bij een eventuele (woningmarkt) crisis sneller te kunnen helpen. Ook daarbij hebben we onze ketenpartners nodig. We zien namelijk een dreigende toename op korte termijn van het aantal mensen met betalingsproblemen, omdat de steunmaatregelen zullen gaan aflopen en instrumenten zoals de WLF en betaalpauzes vooral tijdelijk helpen. NHG wil ook nu weer, samen met de markt aan de slag. In de komende maanden wordt gewerkt om extra oplossingen te kunnen bieden die tot woningbehoud leiden en die ook mensen helpen die door corona onnodig belemmerd worden in de toegang tot een hypotheek. NHG gaat samen met andere partijen in de keten de komende maanden aan de slag om ook voor die komende problemen tijdig klaar te staan.”

NHG-bestuurder Arjen Gielen:  “Het is ontzettend belangrijk dat wij er zijn voor woningeigenaren. Juist nu. Er heerst veel onzekerheid met betrekking tot werk en inkomen en we zien ook veel scheidingen. Dit soort ontwikkelingen hebben natuurlijk impact op iemands woonsituatie. Wij gaan de komende maanden samen met de markt door met het neerzetten van extra oplossingen, die gaan helpen als meer mensen in de betalingsproblemen komen.”

Klaar voor de toekomst
In 2020 is het garantievermogen met € 90 miljoen toegenomen tot € 1,53 miljard. Dit is ontstaan door een toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen en door een zeer beperkt aantal verliesdeclaraties in combinatie met een laag gemiddeld uitgekeerd verliesbedrag. Het garantievermogen is bedoeld om nu en in de toekomst, ook onder ongunstige omstandigheden (bijvoorbeeld corona), woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen.