NHG als vangnet bij een ingrijpende verandering in je leven

In het kort

Een scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kan ervoor zorgen dat je de hypotheek niet meer kunt betalen. Toch is verkoop van de woning niet altijd nodig. En als het toch moet, dan proberen NHG, geldverstrekker en hypotheekadviseur om verkoop met verlies te voorkomen.

 • Verkoop is niet altijd noodzakelijk
 • Onder bepaalde voorwaarden lost NHG de restschuld af
 • De hypotheekadviseur is het eerste aanspreekpunt bij veranderingen en/of betalingsproblemen

Dit moet je doen als je de hypotheek niet meer kunt betalen

 1. Maak een afspraak met de hypotheekadviseur
  Als je je hypotheek niet meer dreigt te kunnen betalen na een scheiding, overleden partner, niet-verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, doet de hypotheekadviseur een Beheertoets. Daar komt uit in hoeverre je hypotheeklasten binnen de actuele situatie betaalbaar zijn.

 2. Neem contact op met de geldverstrekker
  Als het inkomen onvoldoende is om de maandlasten te blijven betalen bieden veel geldverstrekkers in samenwerking met NHG oplossingen waardoor je hypotheeklasten weer betaalbaar worden. 

 3. Voorkom betalingsachterstanden
  Probeer betalingsachterstanden te voorkomen en de woning in goede staat te houden. Als het dan toch onvermijdelijk is om het huis te verkopen, beperk je hiermee een eventuele restschuld. De makelaar zorgt bij verkoop voor een optimale opbrengst.

 4. NHG kan een eventule restschuld bij niet-vrijwillige verkoop opvangen, bijvoorbeeld door kwijtschelding. De hypotheekadviseur toetst of je voldoet aan de criteria.

Met de Beheertoets wordt berekend of de geldnemer de lening zelfstandig kan blijven betalen in geval van een gewijzigde leefsituatie.

Let op! De mogelijkheden om woningbehoud te realiseren, worden door de adviseur bij de geldverstrekker aangekaart. Op het moment dat de geldverstrekker akkoord gaat met één van de mogelijkheden, zal deze contact opnemen met NHG.

Bekijk hier wat je kunt doen als je inkomen daalt. 

"Verkoop is niet altijd noodzakelijk. Hoe sneller de consument contact met de adviseur, geldverstrekker of NHG opneemt, hoe eerder er naar een oplossing gekeken kan worden."

Colinda, hypotheekadviseur

Voor adviseurs

Een gedwongen verkoop kan vaak voorkomen worden. Informeer klanten goed over de mogelijkheden, hun rechten en plichten. 

 1. Doe altijd de 'Beheertoets' om te bepalen of de hypotheek betaalbaar blijft. De toets, handleiding en login zijn beschikbaar via mijn.nhg.nl.

 2. Als blijkt dat de uitkomst van de Beheertoets niet positief is, neem dan contact op met de afdeling Beheer van NHG. 

 3. Bij scheiding met uitkoop ex-partner moet de aanvullende lening worden berekend met de NHG-toets. Vul in de NHG-toets "aanvullende lening" met reden "relatiebeëindiging" in voor een juiste berekening.

 4. Omdat de hypotheek al in beheer is, gelden hier andere berekeningen voor (beheertabellen) dan bij de aankoop van de woning (acceptatietabellen). Bekijk alle Voorwaarden & Normen. 

Kijk voor alle tools, formulieren en handleidingen op de Toolkit pagina

Bekijk voor meer informatie over de beheercriteria deel 4 van de Voorwaarden en Normen.

Bekijk voor meer informatie over de beheeraspecten deel 3 van de Voorwaarden en Normen.

Veelgestelde vragen

Door de coronacrisis ben ik mijn baan kwijt geraakt en ik heb nu geen inkomen. Hoe kan ik toch een hypotheek aan vragen?

Wanneer je geen inkomen hebt, dan is een hypotheek met NHG niet mogelijk. 

Is een aflossingsvrije hypotheek mogelijk met NHG?

Voor NHG hangt het antwoord af van de fiscale situatie.

Situatie 1: Op 31-12-2012 bestaande eigenwoningschuld
In principe is het alleen bij een bestaande eigenwoningschuld mogelijk om een hypotheek gedeeltelijk aflossingsvrij te maken. Kort gezegd komt dit neer op een eigenwoningschuld die op 31 december 2012 al bestond, waardoor er sprake van is van een ‘overgangsrecht’. De geldnemer kan dan onder de fiscale regelingen ervoor kiezen om de hypothecaire geldlening aflossingsvrij verstrekt te krijgen. Of om (een deel van) de bestaande hypotheek aflossingsvrij te maken. Dit deel is dan maximaal de genoemde bestaande eigenwoningschuld.
In het geval van een hypothecaire geldlening met NHG-borgstelling, speelt de marktwaarde ten tijde van verstrekking een rol. Het maximale bedrag aan aflossingsvrije geldlening, mag namelijk niet meer bedragen dan 50% van deze marktwaarde. Het restbedrag zal als een hypothecaire geldlening mét een aflossingsvorm worden verstrekt (zie Norm 5.1.4 en artikel B2 Voorwaarden en Normen).

Situatie 2: Hypothecaire geldlening afgesloten ná 31 december 2012
Indien de hypothecaire geldlening is afgesloten ná 31 december 2012, en er is vóór die tijd geen eigen woning in het bezit geweest, dan is er geen sprake van ‘overgangsrecht’ en dus ook geen bestaande eigenwoningschuld. Het is dan onder de Voorwaarden en Normen van NHG niet mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek verstrekt te krijgen.

Verzoek Uitzondering Beheer
In zéér specifieke gevallen kan NHG op verzoek van de geldverstrekker afwijken van deze regel.
Hoe komt een afwijking op deze regel bij zeer specifieke gevallen tot stand?
De adviseur dient een uitvoerig voorstel in bij de geldverstrekker. De geldverstrekker voorziet dit voorstel van een motivatie en stuurt dit door naar de afdeling Operations van NHG. Er zal dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt of het voorstel het doel “woningbehoud” heeft, en of er voldoende rekening is gehouden met alternatieven. De uitkomst zal schriftelijk met de geldverstrekker worden gedeeld, en dient tevens als dossierstuk.

Moet de Beheertoets ook worden gebruikt in het geval van overwaarde en er dus geen sprake is van een mogelijke restschuld?

In artikel C1 van de Voorwaarden & Normen staat dat de beheercriteria dienen te worden toegepast als een verkoop met verlies dreigt.

Het staat geldverstrekkers vrij in het kader van de zorgplicht en het belang van de consument, de beheercriteria ook toe te passen in situaties waarin overwaarde wordt verwacht.

Zeker wanneer de geldnemer(s) de woning wensen te behouden, kunnen de mogelijkheden daartoe op basis van de beheercriteria worden vastgesteld.

Zit je antwoord er niet bij?

NHG in specifieke situaties

Hulp bij scheiden

Wat doen bij betalingsachterstand

Alles over kwijtschelding

Neem contact op

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag * van 09:00 - 17:00 uur (tussen 12:00 - 13:00 niet bereikbaar) *Donderdag vanaf 10:30 uur

Kwijtschelding

Voor vragen m.b.t. kwijtschelding en restschuld

030 55 00 530

Een aanvraag kopie brief met beoordeling kwijtschelding is aan te vragen via kwijtschelding@nhg.nl met vermelding van naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is.

Beheer

Voor vragen m.b.t. bestaande hypotheken

030 55 00 520