NHG met erfpacht- of kortingsconstructie

In het kort

Met een erfpacht- of kortingsconstructie is een woning mogelijk beter betaalbaar. In dat geval heb je meer mogelijkheden om een eigen woning te kopen. NHG staat financiering met NHG dan ook toe als een constructie voldoet aan onze criteria. 

 • Voorwaarden van de constructie zijn in het belang van de consument
 • Constructie levert een verantwoorde woningfinanciering op
 • Bijsluiter legt helder de voorwaarden en financiële consequenties uit 

Ons beleid

We willen voorkomen dat consumenten in de toekomst geconfronteerd worden met onverwachte stijging van lasten. Of dat je een extra hoge rekening ontvangt als de woning verkocht wordt met verlies. Elke constructie wordt daarom door ons beoordeeld. We kijken kritisch of de constructie voldoet aan onze criteria en of het belang van de consument voorop staat. Hieronder de belangrijkste criteria uitgelegd. 

 1. Aanbieders van constructies moeten transparant zijn. Zij zijn daarom verplicht een bijsluiter toe te voegen waarin in begrijpelijk taal staat omschreven wat de constructie inhoudt. En wat de mogelijke (toekomstige) financiële gevolgen zijn.

 2. We hebben duidelijke voorwaarden gesteld aan de verdeling van de waardestijging of -daling van de woning, bijvoorbeeld bij verkoop. 

 3. Voor een erfpachtconstructie zijn er duidelijke kaders voor hoe de canon zich mag ontwikkelen. 

 4. Bij een meningsverschil over de verkoopprijs van de woning, heeft de consument altijd recht op een onafhankelijke procedure voor de waardebepaling. 

De canon is de vergoeding die je moet betalen voor het gebruik van de grond. 

Erfpacht- en kortingsconstructies moeten voldoen aan criteria die bijdragen aan een verantwoorde woonfinanciering. 

Bekijk onze criteria

In de huidige markt zagen wij dat erfpacht- en kortingsconstructies wel bijdragen aan de toegankelijkheid tot de koopwoningmarkt, maar dat de constructies niet allemaal in het belang zijn van de consument of in ieders situatie verantwoord. We zijn daarom een herzieningstraject gestart en hebben ons beleid aangescherpt. 

Marcel Sippekamp, productmanager

Voor de adviseur

 1. Erfpacht- en kortingsconstructies die zijn geaccepteerd door NHG vind je hier

 2. De waarde van de grond of de korting mag niet meer dan 40% van de waarde volle eigendom zijn.

 3. Bij aan- en verkoop van de woning heeft de consument altijd het recht om op eigen kosten zelf een taxateur te kiezen voor het bepalen van de waarde van de woning.

 4. Als een woning meer waard is geworden door een verbouwing dan is deze waardevermeerdering binnen het contract voor de consument. 

 5. Een erfpacht- of kortingsconstructie mag aangeboden worden in combinatie met een starterslening van SVn.

 6. Als een erfpacht- of kortingsconstructie niet meer op de lijst staat met geaccepteerde constructies en de consument wil de woning verkopen, kan een geldverstrekker de casus voorleggen aan NHG. 

In de situatie van terugkoop van de grond of overname van het kortingsdeel, waarbij er een meningsverschil is over de waarde, heeft de consument het recht om een tweede taxatie uit te laten voeren. De kosten van deze taxatie zijn voor rekening van de consument. Is er na deze tweede taxatie nog geen overeenstemming over de waarde, dan kan er een derde taxatie (arbitrage) worden uitgevoerd. De voorwaarde bij een derde taxatie is dat de taxateur gekozen wordt door de eerste twee taxateurs en dat de consument in dat geval maximaal 50% van de kosten betaalt.

NHG weegt primair het belang van de consument, maar de dan geldende kostengrens is op voorhand een harde grens.

Veelgestelde vragen

Wat houdt de bijsluiter voor een erfpacht- of kortingsconstructie in?

In de bijsluiter moet transparant en duidelijk aangegeven worden wat de constructie inhoudt en wat de eventuele financiële gevolgen zijn bij bijvoorbeeld verkoop van de woning. De bijsluiter heeft als doel dat consumenten over de juiste informatie beschikken om weloverwogen een besluit te nemen. En dat ze weten welke verplichtingen een erfpacht- of kortingsconstructie met zich meebrengt. De handleiding voor de bijsluiter kun je hier downloaden. 

De bijsluiter moet als vast onderdeel van de erfpacht- of kortingsovereenkomst aan de consument worden verstrekt. 

Waar kan ik vinden welke constructies mogelijk zijn met NHG?

Klik hier voor de lijst met geaccepteerde erfpacht- en kortingsconstructies.  

Is het mogelijk om een woning met een erfpacht- of kortingsconstructie deels te financieren met de starterslening van SVn?

Ja, dat is mogelijk.

Moet een erfpachtcanon in de toets worden meegenomen als verplichting?

Ja, zie hiervoor norm 7.1.3. In norm 7.1.7 en 7.1.8 staan de voorwaarden voor de toetsing van een oplopende of geïndexeerde canon. 

Ik heb een klant die wil verbouwen/oversluiten, maar de eerder geaccepteerde constructie staat niet meer op de lijst. Wat kan ik doen om de klant toch te helpen?

Wanneer de constructie niet meer op de lijst staat, kan de casus worden voorgelegd aan NHG via beleidsdesk@nhg.nl. NHG kijkt bij deze voorlegposten primair naar het belang van de consument. 

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Een hypotheek met NHG

NHG voor starters

NHG voor duurhuurders