Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en normen NHG in 2024

Persbericht 8 januari 2024

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich samen met ketenpartners in voor verantwoorde woonfinanciering. Om dit steeds beter te doen en in te spelen op marktontwikkelingen en –behoeftes, past NHG jaarlijks de Voorwaarden en normen aan. Deze aanpassingen zorgen voor een betere toepasbaarheid van het NHG-product en bevatten verbeteringen voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Dit zijn de belangrijkste veranderingen die op 1 januari 2024 zijn ingegaan:

NHG-grens en borgtochtprovisie
De NHG-grens is per 1 januari verhoogd naar € 435.000,- en € 461.100,- met energiebesparende voorzieningen. Door het meebewegen kunnen meer woningeigenaren kiezen voor het vangnet dat NHG biedt bij financiële problemen, gedwongen verkoop of restschulden. De borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt – is gelijk gebleven en is vastgesteld op 0,6% van de lening. Zowel de borgtochtprovisie als de NHG-grens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een vastgestelde methodiek, gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Door het meebewegen kunnen in 2024 meer woningeigenaren kiezen voor het vangnet dat NHG biedt bij financiële problemen, gedwongen verkoop of restschulden. 

Schuldenaar? Dan ook eigenaar
Er zijn situaties waarin consumenten aansprakelijk worden voor een lening, zonder eigenaar te zijn. Bijvoorbeeld als een partner later wordt toegevoegd aan de lening. Bij hypotheekproblemen is deze partner dan ook aansprakelijk, maar bij een verkoop is er geen recht op de eventuele overwaarde. We vinden dat een consument die aansprakelijk is voor de lening met NHG ook het voordeel van het eigendom zou moeten hebben. Andersom geldt hetzelfde: een consument die eigenaar is moet ook schuldenaar zijn, want anders loopt NHG risico bij verkoop van de woning.
Vanaf 2024 stellen we daarom de eis dat iemand die schuldenaar is van een lening met NHG, ook mede-eigenaar van de woning is.

Flexibel budget op de werkgeversverklaring
Het flexibel budget mag in een aantal gevallen worden meegenomen bij het bepalen van het toetsinkomen voor een hypotheek. We hebben op de werkgeversverklaring verduidelijktwanneer dit mag. (Een deel van) het flexibel budget moet dan aan drie voorwaarden voldoen:
- Het moet onvoorwaardelijk in de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, dus niet winstafhankelijk o.i.d.
- Het moet uitsluitend in geld uitgekeerd kunnen worden
- Het mag geen doelbestemming hebben, bijvoorbeeld reiskosten of opleidingsbudget.

Door de toevoeging op de werkgeversverklaring stellen we werkgevers in staat om eenvoudig aan te geven welk deel van het budget aan deze eisen voldoet. Dit draagt bij aan een sneller en makkelijker hypotheekproces. De aangepaste werkgeversverklaring is per1 januari 2024 verplicht.

Uitbreiding woningbehoud-tools
NHG wil woningbehoud stimuleren,ook als er geen verlies te verwachten is. We vinden dat mensen bij veranderde omstandigheden de mogelijkheid moeten krijgen om in hun woning te blijven wonen. Per 1 januari 2024 hebben we daarom de mogelijkheden voor de geldverstrekker uitgebreid om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG:

Aflossingsvrij in box 3. De Voorwaarden en normen 2024 bieden geldverstrekkers de mogelijkheid een lening aflossingsvrij te maken, ook als deze in box 3 valt.

Aanvullende zekerheid. Als de geldverstrekker door het herstructureren van de lening woningbehoud realiseert, dan vangt NHG de kredietrisico's op voor de geldverstrekker.

Dit doen we door de looptijd en de omvang van de borgstelling in die situaties aan te passen aan de geherstructureerde lening van de consument.

Schulden consolideren. De geldverstrekker kan per 1 januari 2024 schulden consolideren in een aanvullend leningdeel met NHG-borgstelling. Met consolideren van schulden bedoelen we het samenvoegen van meerdere lopende kredieten of schulden van de consument in de hypotheek.

Inzet coaches. De geldverstrekker mag ook bij overwaarde een jobcoach of budgetcoach inzetten op kosten van NHG om woningbehoud te realiseren.

V&N in 2024 duidelijker en gebruiksvriendelijker
Naast de inhoudelijke wijzigingen zijn de V&N herschreven in heldere en begrijpelijke taal. Ook de indeling is aangepast. Dit geeft meer duidelijkheid over hoe de regels werken en wat de rol van NHG is. Zo zorgen we met elkaar voor het beste resultaat voor de klant.

Wil je een overzicht van alle wijzigingen zien? Kijk dan op onze innovatiepagina.