Actuele inzichten koopwoningmarkt:

Nieuws

7 mei 2021

‘Samen staan we sterker’

Door een mooie samenwerking met de markt en het delen van data is ook dit kwartaal de kwartaalrapportage monitor koopwoningen weer uitgekomen. Hierin staat, onder andere, dat er tot nu toe relatief weinig woonconsumenten economisch zijn geraakt door de COVID-19 pandemie.

Dit hebben we vooral te danken aan de uitgebreide pakketten met ondersteuningsmaatregelen van de overheid. Waarschijnlijk bouwt de overheid deze pakketten af zodra de samenleving weer stapje voor stapje open gaat. NHG wilt samen met de markt klaarstaan voor consumenten die eventueel in de problemen komen op dat moment. Samen willen we een verantwoorde woonfinanciering mogelijk blijven maken.

Hiervoor werkt NHG onder andere samen met de deelnemers van het Platform Hypotheken aan een actieplan wonen zonder hypotheek problemen. In dit plan staan concrete oplossingen en aanbevelingen om mensen op een verantwoorde en zorgeloze manier te laten (blijven) wonen. Een andere manier waarop we samen met ketenpartners de consumenten sneller en beter gaan helpen, is met de digitalisering klantreis beheer. Hierdoor weet de klant sneller wat zijn of haar handelingsperspectief is.

NHG-bestuurder Arjen Gielen:NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. We zien dat er in deze coronacrisis meer aandacht nodig is voor woningbehoud en toegang. Daarom zoeken we vanuit NHG, samen met de markt, continu naar oplossingen om klaar te kunnen staan als dat nodig is. Bijvoorbeeld nadat de overheidssteun is afgebouwd. Dit doen we onder andere door onze data en inzichten te delen, bijvoorbeeld met de Monitor Koopwoningen. Onze kennis en inzichten bundelen we met de markt ook in een sectorbreed ‘corona actieplan’, dat we voor de zomer aan de (demissionair) minister van BZK overhandigen. Parallel aan de sectorbrede aanpak, werkt NHG zelf aan concrete producten. Vorig jaar hebben we hulp geboden bij betalingsproblemen, onder andere door de voorwaarden voor de aanvullende borgtocht tijdelijk te vereenvoudigen (WLF). Daarnaast werken we onder andere aan een bijstelling van de toetskaders om te zorgen dat een tijdelijke inkomensdaling door corona niet/minder zwaar meeweegt bij de acceptatie van een hypotheek. Om onze doelen te kunnen halen, zijn goede samenwerkingen essentieel.”

Benieuwd naar de actuele stand van de koopwoningmarkt? Check de inzichten van het afgelopen kwartaal in de kwartaalrapportage Monitor Koopwoningen.