Een hypotheek met NHG

Een huis kopen, behouden en verbeteren

Een hypotheek met NHG afsluiten

In het kort

Met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek.

 • NHG zoekt samen met de geldverstrekker naar oplossingen als je je hypotheek niet meer kunt betalen
 • Je krijgt korting op de hypotheekrente
 • Verduurzamingsmaatregelen kun je meefinancieren tot 106% van de woningwaarde
 • Zonder vast contract kan een hypotheek toch mogelijk zijn
 • Ook af te sluiten om een bestaande hypotheek te verhogen, zoals voor een verbouwing

Hoeveel kan je lenen met NHG?

Het aankoopbedrag van de woning -plus eventuele verbouwingskosten- mag in 2022 maximaal € 355.000 zijn. Voor energiebesparende voorzieningen is het mogelijk om zelfs tot € 376.300 te lenen, zolang het extra bedrag volledig wordt besteed aan die voorzieningen.

Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot van maximaal 106% van de woningwaarde. Met de rekenhulp weet je binnen enkele minuten wat je kunt lenen en welk bedrag je kunt meefinancieren. 

De voordelen van NHG

Sluit je een hypotheek af met NHG, dan weet je zeker dat hij bij je inkomen past. Je leent nooit teveel en zo hou je naast je woonlasten genoeg over voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen. Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, voor de kosten van een verbouwing of bij energiebesparende maatregelen.

 1. Als je hypotheek niet meer kunt betalen door een ingrijpende verandering in je leven, zoals het overlijden van je partner of een relatiebreuk, biedt NHG je een vangnet waarop je kunt vertrouwen. Zo helpt NHG

 2. Geldverstrekkers belonen deze extra zekerheid door een lagere hypotheekrente te berekenen

 3. NHG helpt senioren, starters en ondernemers aan een verantwoorde lening met NHG

 4. Ook zonder vast contract zijn er mogelijkheden om een ​​lening met NHG af te sluiten

 5. Als je al weet hoe je je huis gaat verduurzamen, dan kan dat direct mee in je hypotheek. Weet je het nog niet precies, dan maak je er met het NHG Energiebespaarbudget alvast geld voor vrij. Ook voor een verbouwing is een hypotheek met NHG mogelijk.

 6. Als je je woning verkoopt met verlies, dan kan NHG de restschuld onder bepaalde voorwaarden kwijtschelden

   

Lees alles over het vangnet en de mogelijkheden van een hypoheek met NHG in de brochure.

Je betaalt voor NHG eenmalig een borgtochtprovisie van 0,6% over de totale lening. Omdat deze borgtochtprovisie aftrekbaar is van de belasting én je met NHG vaak een lagere rente betaalt, heb je deze kosten meestal snel terugverdiend.

Lees hier hoe je een hypotheek afsluit met NHG als senior, starter of ondernemer.

Wanneer je een tijdelijk contract hebt kijken we naar: 

 • Intentieverklaring
 • Arbeidsmarktscan
 • Perspectiefverklaring 
 • Je gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar

Vanwege de economische gevolgen van het coronavirus zouden meer mensen in kwetsbare situaties terecht kunnen komen, ondanks de maatregelen van het kabinet. Juist in tijden van crisis staan wij voor mensen klaar. 

Carla Muters, Raad van Bestuur NHG

Hypotheekadviseur helpt

Je sluit NHG af via een hypotheekadviseur of direct bij de bank. De hypotheekadviseur geeft advies en houdt rekening met je specifieke situatie. Ook berekent hij wat je maximaal kunt lenen en of je voldoet aan de voorwaarden om een ​​hypotheek met NHG af te sluiten. 

De doelen van NHG

We zien dat mensen tegen drempels aanlopen bij een hypotheekaanvraag omdat hun situatie afwijkt van de standaard. Dit vraag om een maatwerkoplossing. We zetten ons continu in om het hypotheekproces eenvoudiger en efficiënter te maken. Zo maken we verantwoorde financiering voor een eigen woning bereikbaar voor zoveel mogelijk consumenten.

NHG is een borgstelling

NHG is een borgstelling in de zin van artikel 7:850 van het Burgerlijk Wetboek (BW). NHG verstrekt de borgstelling aan de geldverstrekker. De borgstelling ziet op je betalingsverplichtingen (rente en aflossing) aan je geldverstrekker. Heb je een lening met NHG en wordt je woning met verlies verkocht? Dan kan je geldverstrekker zich wenden tot NHG voor de betaling van deze restschuld.

Betaalt NHG de restschuld aan je geldverstrekker? Dan ontstaat er voor NHG een wettelijk regresrecht op jou op grond van artikel 7:866 BW. NHG treedt dan ook automatisch in de rechten van je geldverstrekker. Dat wil zeggen dat je de restschuld moet terugbetalen aan NHG.

Doe je dat niet? Dan kan NHG maatregelen nemen om de restschuld terugbetaald te krijgen van jou. NHG heeft ervoor gekozen om onder bepaalde criteria af te zien van het wettelijk regresrecht. Dat is de zogenoemde kwijtscheldingsregeling.

Onder Criteria voor kwijtschelding lees je hoe NHG beoordeelt of je in aanmerking komt voor kwijtschelding en aan welke criteria je moet voldoen. Ook kun je enkele voorbeeldsituaties vinden onder Voorbeeldsituaties kwijtschelding.

Voor de adviseur

 1. De NHG-kostengrens voor 2022 is 355.000 euro. Voor leningen met energiebesparende maatregelen is dit 376.300 euro.

 2. Een nieuwe of aanvullende lening met NHG is ook mogelijk als sprake is van kwaliteitsverbetering, relatiebeëindiging of erfopvolging en afkoop erfpacht, of verkrijgen volle eigendom van de grond.

 3. Restschuld, die is ontstaan uit een lening met NHG, kan worden meegefinancierd in een  nieuwe lening met NHG.

 4. Gebruik de rekenhulp voor het berekenen van de maximale hypotheek

 5. Informeer klanten over het Energiebespaarbudget 

 6. Lees in Voorwaarden & Normen alle acceptatiecriteria waar men aan moet voldoen. 

   

  Spijker je kennis over NHG bij via de NHG e-learnings.

De kostengrens wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom. De Loan to Value (LTV) is standaard 100%. Indien er energiebesparende maatregelen worden getroffen wordt de LTV op 106% gesteld.

Lees in Voorwaarden & Normen waar je aan moet voldoen voor het krijgen van een aanvullende lening voor kwaliteitsverbetering 

Via de rekenhulp bepaal je snel of een bepaalde situatie haalbaar is onder NHG en wat het maximale hypotheekbedrag wordt. Deze tool is geschikt voor bestaande bouw.

Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot van maximaal 106% van de woningwaarde. Met de rekenhulp weet je binnen enkele minuten wat je kunt lenen en welk bedrag je kunt meefinancieren. 

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik gebruik maken van de nieuwe kostengrens of Voorwaarden en Normen (V&N) van het komende jaar?

De datum van het bindend aanbod is leidend voor NHG. Indien het bindend aanbod van de geldverstrekker is uitgebracht na 1 januari van een bepaald jaar, dan gelden ook de V&N van het jaar van het bindende aanbod. Ditzelfde geldt ook voor de kostengrens.  
Dit kan betekenen dat een nieuwe kostengrens geldt voor een woning die je voor 1 januari hebt gekocht, omdat het bindend aanbod na 1 januari is uitgebracht

Is het mogelijk om van NHG naar NHG over te sluiten als de Marktwaarde hoger is dan de kostengrens?

Wanneer de klant al een lening met NHG heeft, dan is de marktwaarde geen belemmering voor de verstrekking. Dit is bij zowel oversluiten als verhogen van een lening met NHG van toepassing.

Indien een klant nog geen NHG heeft, maar wel naar NHG wenst over te sluiten, dan mag de marktwaarde van de woning niet hoger zijn dan de kostengrens.

Is het mogelijk om een aanvullende lening aan te vragen voor het betalen van mijn levensonderhoud?

Het is niet mogelijk om een aanvullende lening met NHG aan te vragen voor je levensonderhoud. Als je door de coronacrisis minder inkomsten hebt en niet langer de mogelijkheid hebt om je hypotheeklasten te dragen, neem dan contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is. 

Er is sprake van een tijdelijke verblijfsvergunning. Komt de klant dan toch in aanmerking voor NHG?

In een aantal situaties is het mogelijk om met een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen voor NHG. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) kan je via https://ind.nl/Paginas/Tijdelijke-en-niet-tijdelijke-verblijfsdoelen.aspx zien of de omschrijving op de achterkant van de verblijfsvergunning een tijdelijk dan wel niet-tijdelijk verblijfsdoel betreft in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.

Wanneer het inkomen benodigd is voor het verkrijgen van de lening, dan is een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel verplicht. Wanneer het inkomen niet benodigd is of er is geen inkomen, is een tijdelijke verblijfsvergunning ongeacht het verblijfsdoel voldoende voor het verkrijgen van NHG.

Hoe wordt het inkomen bij een Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten vastgesteld? 

Hoe dit wordt bepaald, kun je vinden op: www.perspectiefverklaring.nl

Zit je antwoord er niet bij?

NHG in specifieke situaties

NHG voor ondernemers

NHG voor senioren

NHG voor flexwerkers

Service en Contact

Als je vragen hebt aan één van onze medewerkers, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. We helpen je graag.

Service Center

Over NHG, onze Voorwaarden & Normen en voor algemene vragen.

Werkdagen: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Donderdag: 13:00-17:00

Beheer

Voor vragen m.b.t. reeds lopende hypotheken

030 55 00 520

Werkdagen: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Donderdag: 10:30-17:00

Kwijtschelding

Voor vragen met betrekking tot kwijtschelding en restschuld

kwijtschelding@nhg.nl 030 55 00 530

Werkdagen: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Donderdag: 10:30-17:00