Is ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA) met Woonlastenfaciliteit (WLF) mogelijk?

Woonlastenfaciliteit (1)

Artikel B1 lid V&N is in deze situatie van toepassing. Hierin staat opgenomen dat OHA mogelijk is wanneer er geen sprake is van actuele betalingsachterstanden op de hypotheek en/of overige financiële verplichtingen. Wanneer de WLF bijvoorbeeld als apart leningdeel wordt ingericht is oversluiten dus gewoon mogelijk.