Hoe hoog mag het bedrag aan verbouwing en/of Energie Besparende Voorzieningen zijn, in combinatie met een hybride taxatie?

Woning(waarde) & Verbetering

Sinds 1 januari 2022 mag er ook met een hybride taxatie worden gewerkt in combinatie met een verbeterbudget en/of Energiebespaarbudget. Omdat bij een hybride taxatie de verbouwing niet wordt gewaardeerd, is de marktwaarde voor verbouwing leidend. De som van de gevraagde financiering (inclusief de som van verbouwing) mag niet hoger zijn dan de NHG-grens en niet hoger zijn dan 90% van de marktwaarde uit de hybride taxatie. Meer informatie vind je hier.