Speelt de kostengrens van NHG ook een rol bij het kunnen aangaan van de Stimuleringslening kleine VvE met NHG?

NHG borg kleine VvE

Nee, de kostengrens NHG speelt geen rol. Deze lening is voor alle kleine VvE’s (7 of minder appartementen) beschikbaar in gemeentes die deelnemen.