NHG voor Uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben meer mogelijkheden om een verantwoorde en betaalbare lening met NHG af te sluiten. Voorheen werd hun toetsinkomen bepaald op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar, met een maximum van het laatste jaar. Nu kunnen zij met een perspectiefverklaring al na 1 jaar, op basis van hun huidige inkomen, een lening met NHG krijgen. Op deze pagina lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is een perspectiefverklaring?

In een perspectiefverklaring verklaart het uitzendbureau dat het perspectief van de uitzendkracht op de arbeidsmarkt dusdanig is, dat hij zijn huidige inkomen naar verwachting blijft verdienen. Hetzelfde uitzendbureau specificeert het huidige inkomen in een werkgeversverklaring. Dit inkomen mag door geldverstrekkers, die aangesloten zijn bij de Stichting Perspectiefverklaring, gehanteerd worden als toetsinkomen voor de gehele looptijd van de lening.

Hoe wordt een perspectiefverklaring uitgegeven?

Heeft een uitzendkracht meer dan 52 weken gewerkt voor een door de Stichting Perspectiefverklaring gecertificeerd uitzendbureau? Dan kan hij een perspectiefverklaring aanvragen. Het uitzendbureau bepaalt het perspectief van de uitzendkracht aan de hand van:

  • een modelmatige arbeidsmarktscan;
  • een beoordeling van het dossier van de uitzendkracht, met daarin zaken als een bijgewerkt CV, referenties en beoordelingen;
  • een beoordeling van een persoonlijk (motivatie)gesprek.

Is het oordeel van het uitzendbureau positief? Dan wordt een perspectiefverklaring opgesteld die voldoet aan het standaardmodel van Stichting Perspectiefverklaring.

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld?

Het toetsinkomen wordt vastgesteld aan de hand van het huidige inkomen, zoals gespecificeerd in een werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring en perspectiefverklaring moeten door hetzelfde uitzendbureau uitgegeven worden.

Wat zijn de kosten voor de perspectiefverklaring?

Uitzendbureaus bepalen zelf of zij kosten die zij maken voor perspectiefverklaring doorberekenen aan de uitzendkracht.

Geldigheid van de perspectiefverklaring

Vanaf de dagtekening van de perspectiefverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod zijn uitgebracht.

Wat is nodig voor het hypotheekdossier voor NHG?

Neem in het hypotheekdossier voor NHG de perspectiefverklaring en bijbehorende werkgeversverklaring op.

Hoe wordt de aanvraag getoetst?

Als professional gebruikt u de NHG-toets om te toetsen of NHG kan worden verstrekt.

  • Kies bij de Inkomensgegevens, onder Dienstverband voor “flexwerker met perspectiefverklaring”
  • Vul het toetsinkomen in, zoals gespecificeerd op de bijbehorende werkgeversverklaring.
  • Vervolgens rekent de acceptatietoets met dit toetsinkomen verder.

Voor NHG is het verplicht dat de perspectiefverklaring is verstrekt door een hiertoe gecertificeerd uitzendbureau en dat de lening is verstrekt door een geldverstrekker die aangesloten is bij de Stichting Perspectiefverklaring.

Stichting Perspectiefverklaring

De Stichting Perspectiefverklaring waarborgt de kwaliteit van de afgegeven perspectiefverklaringen.

  • Deze keurmerkstichting heeft eisen voor de uitgifte van perspectiefverklaringen voor deelnemende uitzendbureaus vastgelegd in een Programma van Eisen.
  • In een bijbehorende Normenset is beschreven hoe Inspectie-instellingen moeten controleren of een uitzendbureau aan deze eisen voldoet. 
  • Gecertificeerde uitzendbureaus worden opgenomen in het register van de stichting.
  • Daarnaast monitort de stichting de kwaliteit van de uitgegeven perspectiefverklaringen door de daadwerkelijke loonontwikkeling te volgen van een deel van de uitzendkrachten die een perspectiefverklaring gekregen hebben.

Meer informatie

Meer informatie vind je op www.perspectiefverklaring.nl/ik-ben-hypotheekverstrekker. Heb je vragen met betrekking tot NHG? Neem dan contact op met ons Service Center.