NHG-lening voor flexwerkers

Mensen met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een verantwoorde hypotheek af te sluiten dankzij de Arbeidsmarktscan. Hiermee wordt niet alleen gekeken naar de huidige contractvorm en wat iemand verdient, maar wordt ook naar het perspectief op de arbeidsmarkt gekeken.

Doel Arbeidsmarktscan

Het doel van de Arbeidsmarktscan is om meer flexwerkers een verantwoorde en betaalbare hypotheek te bieden op basis van hun kansen op de arbeidsmarkt. Normaal gesproken wordt het maximale hypotheekbedrag voor flexwerkers bepaald op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Voor mensen zonder vast arbeidscontract was het lastig om een hypotheek af te sluiten. Zeker wanneer mensen nog geen drie jaar inkomen uit loondienst hebben of het afgelopen jaar bijvoorbeeld meer zijn gaan werken. De Arbeidsmarktscan kan hier verandering in brengen.

Voor wie is de Arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan is bedoeld voor consumenten met een flexibele arbeidsrelatie, die minimaal 12 maanden inkomen uit loondienst hebben. Uitzondering hierop zijn de uitzendkrachten. Voor deze groep bestaat de Perspectiefverklaring

Wat is de Arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan geeft aan hoe groot de kans is dat je de komende jaren aan het werk kan blijven. Op basis van o.a. je leeftijd, beroep, opleiding en regio krijg je een score waaruit blijkt hoe groot de kans is dat je snel een nieuwe baan in je vakgebied kunt vinden. Je kansen op de arbeidsmarkt worden weergegeven met een score van 0 tot 100. Vanaf 70 punten is het perspectief positief, wordt het rapport afgegeven en kan het gebruikt worden bij de hypotheekaanvraag. 

Meest gestelde vragen