Veelgestelde vragen

Deze pagina

Wanneer kan ik gebruik maken van de nieuwe kostengrens of Voorwaarden en Normen (V&N) van het komende jaar?

Indien het bindend aanbod van de geldverstrekker is uitgebracht op of na 1 januari van een bepaald jaar, dan gelden ook de V&N van dat jaar. Ditzelfde geldt ook voor de kostengrens.

De datum van het bindend aanbod is leidend voor NHG. Dit kan betekenen dat de nieuwe kostengrens geldt voor een woning die je voor 1 januari hebt gekocht.

Is het mogelijk om van NHG naar NHG over te sluiten als de Marktwaarde hoger is dan de kostengrens?

Wanneer de klant al een lening met NHG heeft, dan is de marktwaarde geen belemmering.

Indien een klant nog geen NHG heeft, maar wel naar NHG wenst over te sluiten, dan mag de marktwaarde van de woning niet hoger zijn dan € 325.000. Met deze wijziging zijn de regels bij aankoop en oversluiten gelijk getrokken

Hoe wordt de hoogte van de provisie berekend bij oversluiten van NHG naar NHG?

Hoofdsom nieuwe hypotheek (minus evt. opgebouwde waarde welke is ingebracht) – restantschuld oorspronkelijke hypotheek (minus evt. opgebouwde waarde) * de van toepassing zijnde borgtochtprovisie.

Er is sprake van een tijdelijke verblijfsvergunning. Komt de klant dan toch in aanmerking voor NHG?

In een aantal situaties is het mogelijk om met een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen voor NHG. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) kan je via https://ind.nl/Paginas/Tijdelijke-en-niet-tijdelijke-verblijfsdoelen.aspx zien of de omschrijving op de achterkant van de verblijfsvergunning een tijdelijk dan wel niet-tijdelijk verblijfsdoel betreft in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.

Wanneer het inkomen benodigd is voor het verkrijgen van de lening, dan is een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel verplicht. Wanneer het inkomen niet benodigd is of er is geen inkomen, is een tijdelijke verblijfsvergunning ongeacht het verblijfsdoel voldoende voor het verkrijgen van NHG.

Wat is het verschil tussen de Arbeidsmarktscan en de Perspectiefverklaring?

Op mijn werkgeversverklaring heeft mijn werkgever de intentieverklaring getekend. Zorgt de coronacrisis ervoor dat hier nu anders naar gekeken wordt?

Het beleid van NHG is op dit punt onveranderd en mag volgens de normale normen behandeld worden.
Het kan zijn dat de geldverstrekker naar aanleiding van de crisis aanvullende vragen stelt over de afgegeven intentieverklaring en uw dienstverband anders beoordeelt.

Mijn klant is geen ondernemer en ook niet in loondienst. Hoe kan ik het inkomen meenemen?

Hoe en of je dit inkomen mee kan nemen, kan je terugvinden in het document bijzondere inkomens. Het document vind je hier

Ik ben ondernemer en wil een inkomensverklaring ondernemer aanvragen voor een hypotheek. Zorgt de coronacrisis ervoor dat er nu anders naar ondernemers gekeken wordt?

Wanneer je ondernemer bent, dan moet je voor het aanvragen van een hypotheek met NHG een inkomensverklaring ondernemer laten opstellen door een rekenexpert. Deze rekenexpert zal navraag doen over de gevolgen van de crisis op je onderneming en de mogelijkheden om dit op te vangen. Als de rekenexpert overtuigd is van de bestendigheid van het inkomen, dan wordt er een inkomensverklaring afgegeven. Deze is 6 maanden geldig. Wanneer er voor de crisis een inkomensverklaring is afgegeven, dan blijft deze 6 maanden geldig. Als je na het ontvangen van de inkomensverklaring twijfelt of het verstandig is om nog een hypotheek aan te vragen, neem dan hiervoor contact op met je hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is en of dit verantwoord is. 


Het kan zijn dat de geldverstrekker naar aanleiding van de crisis aanvullende vragen stelt over de afgegeven inkomensverklaring en je inkomen opnieuw laat beoordelen door de rekenexpert.

Voor meer informatie; zie ook het nieuwsbericht Verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen

Klopt het dat een leningdeel waarvan de rente niet aftrekbaar is (box 3) niet aflossingsvrij gefinancierd mag worden?

Ja, dat klopt. Onder NHG is het alleen toegestaan om aflossingsvrij te verstrekken als er sprake is van een bestaande eigenwoningschuld conform de wet IB 2010 artikel 10 bis 1.

Goedgekeurde koop- en leenconstructies

NHG evalueert op dit moment het beleid voor erfpacht en (grond)koopconstructies.
Deze evaluatie kan leiden tot wijzigingen in de toelatingscriteria van bestaande en nieuwe constructies. Wij beoordelen daarom tot die tijd geen nieuwe constructies. Wij verwachten deze evaluatie en het besluit voor mogelijke beleidsaanpassingen rond de zomer van 2021 af te ronden. Vanaf dat moment nemen wij weer nieuwe verzoeken in behandeling. Verzoeken kun je sturen naar toegangwoningmarkt@nhg.nl, wij zetten het verzoek dan op onze lijst en nemen na de zomer contact op.

Om een eigen koopwoning beter bereikbaar te maken voor starters, bestaan in Nederland verschillende koop- en/of leenconstructies. Bij sommige constructies kunnen starters een woning met korting kopen. Bij andere betalen zij de eerste jaren geen rente en aflossing. Elke constructie kent eigen voorwaarden, qua kortingspercentage, terugkoopregeling en/of erfpachtcanon.

Vanuit de doelstelling om ruimte te creëren op de woningmarkt met verantwoorde oplossingen, borgt het Waarborg Eigen Woningen (WEW) dergelijke constructies. Een randvoorwaarde is dat de constructie verantwoord is. Om daar zeker van te zijn, reviewen wij alle geborgde koop- en leenconstructies periodiek. Dat doen wij aan de hand van vastgestelde criteria met betrekking tot: actuele wet- en regelgeving, heldere klantencommunicatie en de verdeling van de winst of verlies bij verkoop van de woning.

Als blijkt dat een constructie niet meer actief wordt aanboden of niet meer aan de criteria voldoet, verwijderen wij de constructie van onze lijst. Dit betekent dat wij de constructie bij nieuwe aankopen, niet meer borgen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het heeft géén invloed op al lopende NHG-leningen met de betreffende koop- en/of leenconstructie: de van toepassing zijnde afspraken blijven gehandhaafd en worden bij een eventuele gedwongen verkoop gerespecteerd.

Overzicht goedgekeurde koop- en leenconstructies

De volgende constructies voldoen aan de toetsingscriteria en kunnen op dit moment met NHG gefinancierd worden. Let op: het is mogelijk dat een constructie wordt gehanteerd door een andere organisatie dan de eigenaar. Dit is toegestaan met toestemming van, of onder licentie van de eigenaar.

Constructie Eigenaar
Aankoopregeling BM van Houwelingen BM Projectontwikkeling B.V
Ibb Ik bouw betaalbaar
Betaalbare Koopwoning Zaanstad Betaalbare Koopwoning Zaanstad
Brederode Koopregeling Brederode Wonen
Duokoop B.V. DNGB
Grondvermogen Grondvermogen alleen indien erfpachtrechten uitgegeven zijn voor 2017
Koop Goedkoop Dudok Wonen
Koop Voordeel Woonservice Meander
Koopcomfort Stichting OpMaat

Koopinstapregeling (voorheen Kortingsregeling Thunnissen)

Thunnissen Groep BV
Koopgarant Stichting OpMaat *
Koopstart Stichting Opmaat *
Kopen met Korting Omnia Wonen
Kopen naar Wens Woonlab
MVE-D Woonstad Rotterdam
Pré Koopregeling Pré Wonen
Regionaal Grondbezit Regionaal Grondbezit BV
Slimmer kopen Sint Trudo
Starterslening SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Verkopen onder Voorwaarden VoVwoon

 * Bij deze constructies is bij nieuwbouwwoningen ter bepaling van de woningwaarde een nieuwbouwtaxatie toegestaan.