Verduurzaming toegankelijk maken

Deze pagina

Meer koopwoningen verduurzamen

Meer snelheid in de verduurzaming van koopwoningen is noodzakelijk. De afspraken in het Klimaatakkoord vragen hierom, maar helpt woningeigenaren ook aan lagere energielasten en betere verkoopbaarheid van de woning in de toekomst. We verkennen daarom mogelijkheden om verduurzaming voor woningeigenaren makkelijker te maken.

Dit doen we door samen te werken met marktpartijen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare woningeigenaren die nu moeite hebben om te verduurzamen, want we vinden dat iedereen moet kunnen meedoen.

Onze focus

Financieringsoplossing voor kleine VvE's

We willen een drempel wegnemen voor kleine VvE’s om te verduurzamen en achterstallig onderhoud weg te werken. In samenwerking met SVn hebben we speciaal voor kleine VvE’s de Stimuleringslening met NHG borgstelling ontwikkeld.   

Verbetering van lage energielabels

NHG zet zich in om verduurzaming van woningen met een energielabel D, E, F of G makkelijker en aantrekkelijker te maken. Want de grootste klimaatwinst zit juist in de verbetering van de laagste energielabels.  

Verduurzaming stimuleren

Jaarlijks wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar, waarmee direct een kans ligt voor verduurzaming.  Alle schakels in de koopketen gaan de consument hierbij helpen. Van taxateurs en hypotheekadviseurs tot energiedeskundigen.

We werken samen met ketenpartners continu aan oplossingen om drempels bij verduurzaming weg te nemen voor woningeigenaren. Dat doen we met speciale aandacht voor groepen woningeigenaren die weinig mogelijkheden hebben om te verduurzamen.

Stephan van Paridon, Product Owner team Duurzaamheid NHG