Verduurzaming toegankelijk maken

Deze pagina

Meer koopwoningen verduurzamen

Meer snelheid in de verduurzaming van koopwoningen is noodzakelijk. De afspraken in het Klimaatakkoord vragen hierom, maar verduurzaming gaat de consument ook veel voordelen opleveren. Daarom zetten we ons in om verduurzaming voor consumenten makkelijker en aantrekkelijker te maken.

Vooral voor kwetsbare woningeigenaren die nu moeite hebben om te verduurzamen, want we vinden dat iedereen moet kunnen meedoen. Hiervoor werken we nauw samen met markt en overheid. Want alleen samen kunnen we stappen zetten naar een duurzame toekomst

Onze focus in 2022

Verduurzaming van kleine VvE's

Voor woningeigenaren in kleine VvE’s is het vaak moeilijk om te verduurzamen. NHG zoekt samen met gemeentes, VvE balies en geldverstrekkers naar een oplossing om verduurzaming voor deze woningeigenaren aantrekkelijk te maken.

Verbetering van lage energielabels

NHG zet zich in om verduurzaming van woningen met een energielabel D, E, F of G makkelijker en aantrekkelijker te maken. Want de grootste klimaatwinst zit juist in de verbetering van de laagste energielabels.  

Verduurzaming stimuleren

Jaarlijks wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar, waarmee direct een kans ligt voor verduurzaming.  Alle schakels in de koopketen gaan de consument hierbij helpen. Van taxateurs en hypotheekadviseurs tot energiedeskundigen.

We werken samen met ketenpartners continu aan oplossingen om drempels bij verduurzaming weg te nemen voor woningeigenaren. Dat doen we met speciale aandacht voor groepen woningeigenaren die weinig mogelijkheden hebben om te verduurzamen.

Stephan van Paridon, Product Owner team Duurzaamheid NHG