VvE's moeten eerst geholpen worden de basis op orde te krijgen

Nieuws

26 februari 2024

RTL Nieuws publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat verduurzamingsplannen van verenigingen van eigenaren (VvE's) vaak in de ijskast belanden vanwege té hoge kosten, de lastige interne besluitvorming en de papieren rompslomp. Daarin werd de nadruk gelegd op afspraak in het Klimaatakkoord dat Nederland in 2050 van het gas af moet zijn. Wat ons betreft worden daarmee een paar belangrijke stappen overgeslagen.

De stap naar aardgasvrij waarover RTLNieuws bericht, is te groot en is iets dat we ook niet verwachten van eigenaren van eengezinswoningen. Belangrijker is dat we eerst de basis op orde krijgen door achterstallig onderhoud aan te pakken en appartementen met slechte energielabels te helpen met isolerende maatregelen.

Meerderheid kleine VvE's kampen met achterstallig onderhoud
Voor appartementseigenaren in VvE’s is de opgave om te verduurzamen inderdaad ingewikkelder, omdat het gebouw gezamenlijk bezit is. Wil je iets veranderen aan de buitenkant, bijvoorbeeld het isoleren van het dak, de muren, de ramen of het plaatsen van een warmtepomp of zonnepanelen, dan heb je instemming nodig van twee derde of driekwart van alle andere eigenaren van de VvE. Dat is al ingewikkeld voor laagdrempelige investeringen, laat staan om in één keer over te gaan naar een aardgasvrije woning. De realiteit is dat bijna 70 procent van de appartementen in kleine VvE’s (dit betreft bijna een half miljoen appartementseigenaren) een slecht energielabel heeft en 80 procent te maken heeft met achterstallig onderhoud. Als Nederland in 2050 aardgasvrij wil zijn, dan moeten we nu zorgen dat VvE’s eerst de stap kunnen zetten om de basis op orde te krijgen. Dit doen we door achterstallig onderhoud aan te pakken en de energiekosten naar beneden te brengen door te isoleren. Pas daarna volgt de mogelijke stap - en de bijbehorende investering - naar gasloos. 

In gesprek hierover met RTLNieuws kreeg het artikel een vervolg: "Verduurzamingslening kleine VvE's: Nodig, maar bij weinigen bekend"    

Oplossing voor aanpak onderhoud én verduurzaming
Gemeentes kunnen een belangrijke bijdrage leveren en VvE’s hierbij ondersteunen. Voor kleine VvE’s (maximaal 7 appartementen) is financiering mogelijk voor onderhoud én verduurzaming met borg van NHG. Weinig appartementseigenaren zijn op de hoogte van deze financieringsregeling van SVn en dat biedt kansen. Uniek is dat naast verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld isolatiemaatregelen en zonnepanelen, VvE’s ook (achterstallig) onderhoud als dakvervanging en balkonreparaties kunnen meefinancieren. VvE’s kunnen daarvoor maximaal 25.000 euro per woning lenen.

Op dit moment bieden 21 gemeentes deze regeling aan, waaronder de gemeentes Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Gezien de opgave waar we voor staan, zouden dit er veel meer mogen worden. Gemeentes die meer willen weten over deze regeling en deze willen aanbieden aan VvE’s binnen hun gemeente kunnen contact opnemen met SVn. Woningeigenaren die onderdeel zijn van een kleine VvE kunnen via Stimuleringslening kleine VvE (svn.nl) checken of hun gemeente deze financieringsmogelijkheid ter beschikking stelt.