Veel huishoudens maken zich zorgen om onbetaalde rekeningen

Nieuws

20 januari 2022

NHG ziet meer woningeigenaren financieel geraakt worden door verlies van werk of inkomen. Om problemen te voorkomen of snel op te kunnen lossen roept NHG woningeigenaren met mogelijke geldzorgen op om contact op te nemen met hun adviseur. Ook als er al een betalingsachterstand is. Wat de reden ook is, de adviseur helpt graag en zoekt naar een passende oplossing. Snel actie ondernemen vergroot de kans op woningbehoud.

Uit de cijfers van de Nederlandse Schuldhulproute blijkt dat in 2021 honderden mensen met geldzorgen het landelijk telefoonnummer voor hulp bij geldzorgen hebben gebeld. Ook het Nibud geeft het signaal dat de koopkracht in 2022 tot ruim €100 per maand daalt en kan leiden tot geldzorgen.

Grootse geldzorg
Op nummer één in de top 10 van grootste geldzorgen staat de zorg dat de rekeningen niet betaald kunnen worden. Als tweede volgt betaalachterstanden bij de energiemaatschappij en als derde de zorgen die ondernemers hebben door het verlies van (een deel van) werk door corona.

Belang gezamenlijke inzet
De cijfers benadrukken voor NHG nog meer het belang om samen met de sector de krachten te bundelen om financiële problemen te voorkomen of te helpen oplossen. Bijvoorbeeld door als sector drempels voor consumenten te verlagen om zich vroegtijdig te melden bij (dreigende) betalingsproblemen.

Alles op alles om de woning te behouden
Het realiseren van verantwoorde woonfinanciering en het bieden van een vangnet bij geldzorgen voor kwetsbare groepen staat centraal bij NHG. Wat betekent dat in de praktijk? Dat we waar het kan de geldverstrekker ondersteunen en helpen bij het vinden van oplossingen voor consumenten met problemen. Dat kan door oplossingen op maat aan te bieden, zodat de lening weer passend gemaakt wordt. Maar er kan bijvoorbeeld ook een jobcoach of budgetcoach ingezet worden.

We richten ons er op om te voorkomen dat de woning verkocht moet worden. Óók als er sprake is van overwaarde. Dat doen we niet alleen omdat de meeste mensen graag in hun woning willen blijven wonen, maar ook omdat verkoop lang niet altijd de meest passende en duurzame oplossing is. Bijvoorbeeld omdat er geen betaalbare alternatieve woning te vinden is.

Plan 'Krachten bundelen voor hypotheekklanten'
De resultaten uit een eerder initiatief van NHG om met de hypotheeksector woningeigenaren die in de financiele problemen kunnen komen door de coronacrisis nog beter te helpen, zijn gebundeld in het plan ‘Krachten bundelen voor hypotheekklanten’ dat in juli 2021 is verschenen. Hiermee staat de sector klaar om kwetsbare groepen te ondersteunen.