Hulp van de hypotheekadviseur bij betalingsproblemen

Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt

In het kort

Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt, lijkt het soms noodzakelijk om je huis te verkopen, maar dat is niet altijd nodig. En als het toch moet, dan proberen NHG, geldverstrekkers en hypotheekadviseurs verkoop met verlies te voorkomen. 

 • Zo kun je met een job- of budgetcoach je financiën weer op een rij krijgen
 • heb je diverse mogelijkheden om je financiën in kaart te brengen
 • kunnen de maandlasten omlaag gebracht worden

Hulp tijdens de coronacrisis

Ook als je inkomen daalt door het coronavirus, is NHG jouw vangnet. Samen met de hypotheekadviseur en geldverstrekker zoeken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat je in je huis kunt blijven wonen. Neem contact op met  je hypotheekadviseur en/of bekijk de veelgestelde vragen over 'hypotheek en het coronavirus'. 

Dit kun je doen als je inkomen daalt

Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt is NHG het vangnet waarop je kunt vertrouwen. Samen met geldverstrekkers en adviseurs hebben we manieren bedacht om je hypotheek weer betaalbaar te maken. Zo proberen we te voorkomen dat je je huis moet verkopen. 

 1. Vraag de Belastingdienst om je voorlopige renteteruggave maandelijks te ontvangen. Download het formulier 'verzoek voorlopige teruggaaf' op www.belastingdienst.nl.

 2. Gebruik het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud om je inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Zo zie je direct of je kunt besparen op je maandelijkse uitgaven en de besparing kunt gebruiken voor het betalen van de hypotheek. 

 3. Neem contact op met je geldverstrekker. Hij kan (waar nodig met hulp van NHG) een job- of budgetcoach beschikbaar stellen om je financiën op een rij te krijgen. 

 4. Check bij je gemeente of je in aanmerking komt voor een Woonkostentoeslag als je inkomen tijdelijk niet voldoende is om de hypotheek te betalen. 

 5. Neem contact op met de hypotheekverstrekker als je geen oplossing hebt gevonden om je hypotheek te  blijven betalen. Zij kunnen vaak een betalingsregeling treffen. Je hypotheekadviseur kan je hierbij helpen.

 6. Bij een betalingsachterstand kan NHG soms aanvullend borg staan via de Woonlastenfaciliteit (WLF). We toetsen dan wat je per maand kunt betalen. Voor het deel dat je niet kunt betalen, tot 9% van de hypotheek, kan NHG garant staan.

 7. Als de hypotheekadviseur en geldverstrekker geen oplossing hebben en verkoop nodig lijkt, kan NHG in sommige gevallen helpen met de "Haircut-regeling". Hiermee worden de maandlasten lager, waardoor de hypotheek weer betaalbaar wordt gemaakt. 

 8. Wanneer je schulden hebt opgelopen kan de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) deze in kaart brengen,  bemiddelen met schuldeisers en een eerlijke betalingsregeling treffen. Bekijk de mogelijkheden via nvvk.eu.

De WLF is een tijdelijke oplossing. Als je inkomen weer stijgt, kan een terugbetalingsregeling voor de ontstane achterstanden worden getroffen. Meer over de WLF vind je in de Lees de voorwaarden.

Een Haircut is een eenmalige deelaflossing op de hypotheek. De hypotheekadviseur vraagt dit aan bij NHG. Als je in aanmerking komt, doet NHG een aanvullend onderzoek. Binnen 6 weken hoor je of de Haircut-regeling wordt aangeboden. 

 

 

Woonkostentoeslag is een bijzondere bijstand om je huur of hypotheek te betalen. De voorwaarden vind je op de site van je gemeente. 

Vaak weten huiseigenaren niet waar ze aan de bel moeten trekken wanneer ze in betalingsproblemen komen door bijvoorbeeld verlies van hun baan. Neem contact op met je hypotheekadviseur, dan zorgt die dat er samen met de geldverstrekker en NHG naar een oplossing gekeken wordt.

Suzanne, hypotheekadviseur

Voor adviseurs

Betalingsachterstand en gedwongen verkoop kan vaak voorkomen worden. Informeer klanten goed over de mogelijkheden, hun rechten en plichten. 

 1. Doe altijd de Beheertoets om te bepalen of de hypotheek betaalbaar blijft. De toets, handleiding en login zijn beschikbaar via mijn.nhg.nl

 2. Informeer klanten over wat zij zelf kunnen doen om een betalingsachterstand te voorkomen. 

 3. Check of het nuttig is om een betalingsregeling te treffen bij de geldverstrekker. 

 4. Check of de klant in aanmerking komt voor de Woonlastenfaciliteit (WLF) regeling

 5. Informeer de klant over de Haircut-regeling als zij de hypotheek niet meer kunnen betalen, maar het huis niet willen verkopen. 

 6. Informeer klanten over de voorwaarden van de kwijtscheldingsregeling als de woning verkocht moet worden. Bespreek ook wat het betekent als je verkoopt met een restschuld

In samenwerking met geldverstrekkers ontwikkelt NHG beleid, hulplijnen en financiële tools die aanvullend op het beleid en inspanningen van geldverstrekkers bijdragen aan woningbehoud en verliesbeperking. 

Klanten kunnen zelf o.a.: 

 • Bij de belastingdienst aangeven dat zij de voorlopige renteteruggave maandelijks willen ontvangen
 • Inkomsten en uitgaven in kaart brengen via het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud
 • Bij de gemeente checken of zij in aanmerking komen voor een 'woonkostentoeslag'

 

Let op! Dit formulier is te downloaden met behulp van een wachtwoord. 

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden van de werkgeversverklaring?

 • Nadat het document volledig is ingevuld, moet de werkgever op het document een handtekening plaatsen.
 • De handtekening mag elektronisch zijn. De geldverstrekker bepaalt welk soort elektronische handtekening is toegestaan.
 • NHG stelt geen eisen aan de kleur inkt en handschriften bij een handgeschreven handtekening.
 • Op de werkgeversverklaring hoeft géén firmastempel geplaatst te worden.

 

Het downloaden van het model en meer informatie vind je hier.

Er is sprake van een tijdelijke verblijfsvergunning. Komt de klant dan toch in aanmerking voor NHG?

In een aantal situaties is het mogelijk om met een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen voor NHG. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) kan je via https://ind.nl/Paginas/Tijdelijke-en-niet-tijdelijke-verblijfsdoelen.aspx zien of de omschrijving op de achterkant van de verblijfsvergunning een tijdelijk dan wel niet-tijdelijk verblijfsdoel betreft in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.

Wanneer het inkomen benodigd is voor het verkrijgen van de lening, dan is een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel verplicht. Wanneer het inkomen niet benodigd is of er is geen inkomen, is een tijdelijke verblijfsvergunning ongeacht het verblijfsdoel voldoende voor het verkrijgen van NHG.

NHG in specifieke situaties

Hulp van NHG bij verandering in de leefsituatie

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding

Uit elkaar? NHG als vangnet