Hulp van de hypotheekadviseur bij betalingsproblemen

Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt

In het kort

Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt, lijkt het soms noodzakelijk om je huis te verkopen, maar dat is niet altijd nodig. En als het toch moet, dan proberen NHG, geldverstrekkers en hypotheekadviseurs verkoop met verlies te voorkomen. 

 • Zo kun je met een job- of budgetcoach je financiën weer op een rij krijgen
 • heb je diverse mogelijkheden om je financiën in kaart te brengen
 • kunnen de maandlasten omlaag gebracht worden

Hulp tijdens de coronacrisis

Ook als je inkomen daalt door het coronavirus, is NHG jouw vangnet. Samen met de hypotheekadviseur en geldverstrekker zoeken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat je in je huis kunt blijven wonen. Neem contact op met  je hypotheekadviseur en/of bekijk de veelgestelde vragen over 'hypotheek en het coronavirus'. 

Dit kun je doen als je inkomen daalt

Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt is NHG het vangnet waarop je kunt vertrouwen. Samen met geldverstrekkers en adviseurs hebben we manieren bedacht om je hypotheek weer betaalbaar te maken. Zo proberen we te voorkomen dat je je huis moet verkopen. 

 1. Vraag de Belastingdienst om je voorlopige renteteruggave maandelijks te ontvangen. Download het formulier 'verzoek voorlopige teruggaaf' op www.belastingdienst.nl.

 2. Gebruik het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud om je inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Zo zie je direct of je kunt besparen op je maandelijkse uitgaven en de besparing kunt gebruiken voor het betalen van de hypotheek. 

 3. Neem contact op met je geldverstrekker. Hij kan (waar nodig met hulp van NHG) een job- of budgetcoach beschikbaar stellen om je financiën op een rij te krijgen. 

 4. Check bij je gemeente of je in aanmerking komt voor een Woonkostentoeslag als je inkomen tijdelijk niet voldoende is om de hypotheek te betalen. 

 5. Neem contact op met de hypotheekverstrekker als je geen oplossing hebt gevonden om je hypotheek te  blijven betalen. Zij kunnen vaak een betalingsregeling treffen. Je hypotheekadviseur kan je hierbij helpen.

 6. Bij een betalingsachterstand kan NHG soms aanvullend borg staan via de Woonlastenfaciliteit (WLF). We toetsen dan wat je per maand kunt betalen. Voor het deel dat je niet kunt betalen, tot 9% van de hypotheek, kan NHG garant staan.

 7. Als de hypotheekadviseur en geldverstrekker geen oplossing hebben en verkoop nodig lijkt, kan NHG in sommige gevallen helpen met de "Haircut-regeling". Hiermee worden de maandlasten lager, waardoor de hypotheek weer betaalbaar wordt gemaakt. 

 8. Wanneer je schulden hebt opgelopen kan de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) deze in kaart brengen,  bemiddelen met schuldeisers en een eerlijke betalingsregeling treffen. Bekijk de mogelijkheden via nvvk.eu.

De WLF is een tijdelijke oplossing. Als je inkomen weer stijgt, kan een terugbetalingsregeling voor de ontstane achterstanden worden getroffen. Meer over de WLF vind je in de Lees de voorwaarden.

Een Haircut is een eenmalige deelaflossing op de hypotheek. De hypotheekadviseur vraagt dit aan bij NHG. Als je in aanmerking komt, doet NHG een aanvullend onderzoek. Binnen 6 weken hoor je of de Haircut-regeling wordt aangeboden. 

 

 

Woonkostentoeslag is een bijzondere bijstand om je huur of hypotheek te betalen. De voorwaarden vind je op de site van je gemeente. 

Vaak weten huiseigenaren niet waar ze aan de bel moeten trekken wanneer ze in betalingsproblemen komen door bijvoorbeeld verlies van hun baan. Neem contact op met je hypotheekadviseur, dan zorgt die dat er samen met de geldverstrekker en NHG naar een oplossing gekeken wordt.

Suzanne, hypotheekadviseur

Voor adviseurs

Betalingsachterstand en gedwongen verkoop kan vaak voorkomen worden. Informeer klanten goed over de mogelijkheden, hun rechten en plichten. 

 1. Doe altijd de Beheertoets om te bepalen of de hypotheek betaalbaar blijft. De toets, handleiding en login zijn beschikbaar via mijn.nhg.nl

 2. Informeer klanten over wat zij zelf kunnen doen om een betalingsachterstand te voorkomen. 

 3. Check of het nuttig is om een betalingsregeling te treffen bij de geldverstrekker. 

 4. Check of de klant in aanmerking komt voor de Woonlastenfaciliteit (WLF) regeling

 5. Informeer de klant over de Haircut-regeling als zij de hypotheek niet meer kunnen betalen, maar het huis niet willen verkopen. 

 6. Informeer klanten over de voorwaarden van de kwijtscheldingsregeling als de woning verkocht moet worden. Bespreek ook wat het betekent als je verkoopt met een restschuld

In samenwerking met geldverstrekkers ontwikkelt NHG beleid, hulplijnen en financiële tools die aanvullend op het beleid en inspanningen van geldverstrekkers bijdragen aan woningbehoud en verliesbeperking. 

Klanten kunnen zelf o.a.: 

 • Bij de belastingdienst aangeven dat zij de voorlopige renteteruggave maandelijks willen ontvangen
 • Inkomsten en uitgaven in kaart brengen via het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud
 • Bij de gemeente checken of zij in aanmerking komen voor een 'woonkostentoeslag'

 

Let op! Dit formulier is te downloaden met behulp van een wachtwoord. 

Veelgestelde vragen

Kan de looptijd van een bestaande NHG-lening worden gewijzigd?

Ja, de looptijd van een bestaande lening kan worden gewijzigd op grond van artikel B2. Om de lasten van de lening goedkoper te maken staat NHG toe dat de lasten wederom over een periode van 30 jaar worden uitgesmeerd. Daardoor wordt de looptijd van de borgstelling echter niet verlengd. De looptijd van de borgstelling is maximaal 30 jaar en eindigt op de oorspronkelijke einddatum van de lening. Bij oversluiten van NHG naar NHG kan de looptijd van de reeds bestaande leningde(e)l(en) worden verlengd op grond van Norm 3.2. Op grond van Norm 3.1 is dat niet mogelijk.

Is een aflossingsvrije hypotheek mogelijk met NHG?

Voor NHG hangt het antwoord af van de fiscale situatie.

Situatie 1: Op 31-12-2012 bestaande eigenwoningschuld
In principe is het alleen bij een bestaande eigenwoningschuld mogelijk om een hypotheek gedeeltelijk aflossingsvrij te maken. Kort gezegd komt dit neer op een eigenwoningschuld die op 31 december 2012 al bestond, waardoor er sprake van is van een ‘overgangsrecht’. De geldnemer kan dan onder de fiscale regelingen ervoor kiezen om de hypothecaire geldlening aflossingsvrij verstrekt te krijgen. Of om (een deel van) de bestaande hypotheek aflossingsvrij te maken. Dit deel is dan maximaal de genoemde bestaande eigenwoningschuld.
In het geval van een hypothecaire geldlening met NHG-borgstelling, speelt de marktwaarde ten tijde van verstrekking een rol. Het maximale bedrag aan aflossingsvrije geldlening, mag namelijk niet meer bedragen dan 50% van deze marktwaarde. Het restbedrag zal als een hypothecaire geldlening mét een aflossingsvorm worden verstrekt (zie Norm 5.1.4 en artikel B2 Voorwaarden en Normen).

Situatie 2: Hypothecaire geldlening afgesloten ná 31 december 2012
Indien de hypothecaire geldlening is afgesloten ná 31 december 2012, en er is vóór die tijd geen eigen woning in het bezit geweest, dan is er geen sprake van ‘overgangsrecht’ en dus ook geen bestaande eigenwoningschuld. Het is dan onder de Voorwaarden en Normen van NHG niet mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek verstrekt te krijgen.

Verzoek Uitzondering Beheer
In zéér specifieke gevallen kan NHG op verzoek van de geldverstrekker afwijken van deze regel.
Hoe komt een afwijking op deze regel bij zeer specifieke gevallen tot stand?
De adviseur dient een uitvoerig voorstel in bij de geldverstrekker. De geldverstrekker voorziet dit voorstel van een motivatie en stuurt dit door naar de afdeling Operations van NHG. Er zal dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt of het voorstel het doel “woningbehoud” heeft, en of er voldoende rekening is gehouden met alternatieven. De uitkomst zal schriftelijk met de geldverstrekker worden gedeeld, en dient tevens als dossierstuk.

Moet de Beheertoets ook worden gebruikt in het geval van overwaarde en er dus geen sprake is van een mogelijke restschuld?

In artikel C1 van de Voorwaarden & Normen staat dat de beheercriteria dienen te worden toegepast als een verkoop met verlies dreigt.

Het staat geldverstrekkers vrij in het kader van de zorgplicht en het belang van de consument, de beheercriteria ook toe te passen in situaties waarin overwaarde wordt verwacht.

Zeker wanneer de geldnemer(s) de woning wensen te behouden, kunnen de mogelijkheden daartoe op basis van de beheercriteria worden vastgesteld.

Als een geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief aanbiedt, welk tarief moet dan bij toetsing gehanteerd worden?

Indien er door de geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief gehanteerd wordt, dient het naast hogere rentetarief gehanteerd te worden. In de meeste gevallen zal dit het 5-jaarstarief zijn.

Zit je antwoord er niet bij?

NHG in specifieke situaties

Hulp van NHG bij verandering in de leefsituatie

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding

Uit elkaar? NHG als vangnet