Toename NHG-garanties in ‘coronajaar’

Persbericht 1 juli 2021

In 2020 steeg het aantal verstrekte hypotheken met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) met 10%. In dit ‘coronajaar’ werden meer dan 132.000 hypotheken afgesloten met het vangnet van NHG, waarmee de risico‘s van eigenwoningbezit worden beperkt. Deze toename is met name veroorzaakt door meer verbouwingen gedurende de coronacrisis en aankoop en oversluiten van bestaande hypotheken vanwege lage hypotheekrente.

Dit blijkt uit het jaarverslag 2020 van NHG. Met NHG koopt de woningeigenaar de garantie om onder voorwaarden kwijtschelding van een eventuele restschuld te krijgen. Ook zet NHG zich in voor behoud van de woning door de woningeigenaar bij situaties zoals relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van een partner. Dit vangnet is een belangrijk onderdeel van de organisatie en beperkt de eigen risico’s van woningbezit. Ook levert een hypotheek met NHG een aantrekkelijke rentekorting op. Het gemiddelde rentevoordeel voor een hypotheek met NHG steeg licht in 2020, van 0,45 tot 0,47 procentpunt.

Verduurzamen
NHG verstrekte het grootste deel van de garanties voor aankoop van een woning. In 2020 zijn er bijna 90.000 nieuwe hypotheken met NHG voor de aankoop van een woning geregistreerd. Bij een hogere LTV speelt de behoefte aan de extra geboden zekerheid van NHG – naast de geboden rentekorting – een grote rol. De gemiddelde LTV voor hypotheken met NHG voor een bestaande woning was 91%. In 84% van de garanties was sprake van een LTV van 80% of hoger en in ongeveer 55% van de verstrekkingen is de LTV tussen de 95% en 100%.

Starters maakten het afgelopen jaar gebruik van lage hypotheekrentetarieven en de terughoudendheid van anderen, waardoor hun aandeel bij nieuwe hypotheken toenam. Eind 2020 hebben jongeren onder de 35 jaar gewacht met de sleuteloverdracht van de woning tot na 1 januari 2021 om te kunnen profiteren van de voor de doelgroep afgelaste overdrachtsbelasting. Dit had tot gevolg dat het aantal NHG-garanties in het laatste kwartaal van 2020 lager lag dan in de kwartalen daarvoor. In januari en februari 2021 zagen we een piek in het aantal verkochte woningen aan jongeren (t/m 35 jaar). Zij maakten daarmee gebruik van de afschaffing van de overdrachtsbelasting op 1 januari.

Dankzij diverse inspanningen en toenemende bewustwording, is ook het aantal hypotheken met een verduurzamingselement toegenomen. Van de totale nieuwe NHG-instroom (132.000 hypotheken) was bij 21.400 hypotheken (16,2%) eind 2020 verduurzaming meegefinancierd. Eind 2019 bedroeg dit percentage 10,4% en in 2018 was dit nog slechts 5,8%.

Woningbehoud
NHG zet zich in om ervoor te zorgen dat mensen op een verantwoorde manier toegang behouden tot de woningmarkt en blijft zich ook onveranderd hard maken voor woningbehoud. Relatiebeëindiging is de meest voorkomende aanleiding om een beroep te doen op NHG. In 2020 heeft NHG bij relatiebeëindiging, samen met de geldverstrekker, bijna 2500 consumenten kunnen helpen om in de woning te blijven. De kans dat consumenten die hun woning moeten verkopen een woning vinden voor een maandlast die lager of gelijk is aan hun huidige maandlast is immers klein. In totaal werd er €0,8 miljoen uitgekeerd vanwege verliesdeclaraties bij een onvermijdelijke verkoop. Ook het aantal verliesdeclaraties en het verliesbedrag zijn lager dan verwacht. Dit komt omdat de huizenprijsstijging hoger is gebleken dan verwacht. Van de 134 ontvangen verliesdeclaraties in 2020 honoreerde NHG er 123, ofwel 92%. Het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag bedroeg bijna 11.500 euro.

Bjorn Jonkergouw, manager finance, risk, compliance and business support: “Vanwege de snel stijgende huizenprijzen zijn er momenteel minder woningen te koop onder de NHG-kostengrens (€310.000 in 2020). Tegelijkertijd zien we dat de grote maatschappelijke onzekerheid ervoor zorgt dat de behoefte aan het NHG-vangnet juist groter is. Op dit moment lijken de betalingsachterstanden en (rest)schulden gelukkig mee te vallen. Maar dat betekent niet dat dit ook zo blijft. Wij vinden het belangrijk om het dak te verstevigen als de zon schijnt. Daarom bereiden we ons – samen met de sector – voor op een potentieel negatiever scenario. Ook dan willen wij samen met onze partners klaarstaan en waar nodig hulp kunnen bieden aan consumenten.”

Klaar voor de toekomst
In 2020 bedraagt het fondsvermogen van NHG 1,5 miljard euro. Dit stelt de organisatie in staat om grote verliezen op te kunnen vangen, zonder direct een beroep op de achtervang van de overheid te hoeven doen.

Het volledige jaarverslag van NHG is hier te lezen.