NHG verkent: Hoe kunnen we verduurzaming voor VvE’s met garanties verder aanjagen

Nieuws

21 september 2021

Interview van Bart van de Laak (AM)

Woningkopers lossen sinds 2013 verplicht af voor een NHG-hypotheek. De prijzen gaan door het dak en de economie groeit. Afgelopen kwartaal waren er slechts acht verliesdeclaraties in heel Nederland. Hoe blijf je als garantieverstrekker voor hypotheken dan relevant? Op 28 september besprak manager beleid- en productontwikkeling Frederiek Busweiler op AMhypotheken de veranderende rol van NHG. Zes vragen.

Steeds minder verliesdeclaraties, steeds minder nieuw afgegeven garanties. Hoe relevant is NHG nog anno 2021?
“Vooropgesteld: wij zijn niet langer alleen een garantieverstrekker. We benutten onze positie tussen markt en overheid in om samen actuele problemen op de woningmarkt op te lossen. Allereerst is dat natuurlijk het kunnen vinden van een woning. Voor starters is dat de grootste uitdaging. De disbalans tussen vraag en aanbod die je nu ziet op de markt zorgt ervoor dat kwetsbare groepen als eerste buiten de boot vallen. Dat doet ons als NHG pijn. Een rechtvaardige en eerlijke woningmarkt is waar wij voor staan.

 

"We hebben een enorme uitdaging in de verduurzaming van de woningvoorraad"

 

Daarnaast zien we een enorme uitdaging in de verduurzaming van de woningvoorraad. Dat geldt ook voor de woningen waar NHG borg voor staat. We vinden dit belangrijk vanuit maatschappelijk perspectief, maar voor bewoners ook in wooncomfort en waardeontwikkeling. En tot slot hebben we te maken met een pandemie. Economisch gaat het nu goed en is er geen reden tot zorg. Maar we hebben ons er wel zorgen over gemaakt. Bijvoorbeeld voor de situatie die kan ontstaan als de steunmaatregelen op 1 oktober ophouden en er een renteverhoging plaatsvindt. In die combinatie zouden de betalingsproblemen kunnen toenemen. En dat is waar wij klaar voor moeten staan.”

Je zegt dat jullie er zijn voor starters, terwijl daar de instroom steeds kleiner wordt. Toch hebben jullie ervoor gekozen om de stijging van de NHG-kostengrens af te remmen. Waarom was dat?
“Wij willen met de kostengrens een anticyclische werking hebben op de woningmarkt. We willen de stijging van de huizenprijzen niet nog verder aanjagen. Maar toegang tot financiering is ook belangrijk, dus daar moeten we telkens afwegingen in maken. Hier hebben we gekozen voor een systematiek die de ontwikkelingen vertraagd volgt. Zodat we stijgingen en dalingen van de huizenprijzen niet met ons beleid verder beïnvloeden.”

Kun je eens uitleggen waarom de oude methodiek voor het berekenen van de kostengrens olie op het vuur gooit?
“Wat je doet met NHG is het vergroten van de mogelijkheden van de consument. In zekere zin stimuleer je daarmee de vraag. In een markt waarin er al heel veel vraag is, willen we daar zorgvuldig mee omgaan”.

 

"We zijn aan het inzoomen om te zien hoe kwetsbare groepen zijn geraakt door corona en of we daar een uitzondering voor kunnen maken in hun toegang tot een hypotheek"

 

Schiet je daarmee niet je doel voorbij? Starters zullen toch wel kopen. Alleen doen ze dat nu veel vaker zonder NHG-vangnet.
“Dat is ook lastig en dat doet ons ook pijn. Het is een dilemma. Wij denken dat het verhogen van de kostengrens niet de manier is om die doelgroep te helpen. We zijn nu aan het inzoomen om te zien hoe kwetsbare groepen zijn geraakt door corona en of we daar een uitzondering voor kunnen maken in hun toegang tot een hypotheek. Denk aan mensen met een flexibel inkomen, uitzendkrachten of zzp’ers. Op die manier kijken we voor kleinere doelgroepen wat we kunnen betekenen. Maar op de markt als geheel zouden we een prijsopdrijvend effect kunnen veroorzaken en dat willen we niet. En uiteindelijk stijgt de kostengrens wel, maar vertraagd.”

NHG heeft de afgelopen jaren van woningverduurzaming een speerpunt gemaakt. Heeft dat al gebracht wat jullie ervan verwacht hadden?
“We zijn er nog lang niet. We hebben nog een grote opgave in het verminderen van slechte labels in onze portefeuille. Als NHG zijn we op zoek naar waar we waarde kunnen toevoegen. Een financiering is een gestandaardiseerd en individueel product. Je sluit die misschien af met je partner, maar dat is het wel. Tegelijkertijd is er gezamenlijk veel meer mogelijk. Op het gebied van toegang, maar ook van verduurzaming. Denk aan VvE’s, waar veel woningen in onze portefeuille onderdeel van zijn. Als individuele consument kan verduurzamen lastig zijn, maar als VvE is het net nog een tandje ingewikkelder. Daar zit een gat waar wij als NHG op kunnen inspelen. Dat zijn we aan het verkennen; hoe kunnen we met een garantie financieringen voor verduurzamingsmaatregelen aan VvE’s verder aanjagen.”

Dat lijkt me ingewikkeld. Dan heb je ineens met veel partijen te maken.
“Het is ook ingewikkeld. Geen van deze problemen is makkelijk. Je hebt een collectief, maar binnen het collectief zitten verschillende individuen en die wil je allemaal beschermen tegen te veel financiering. Maar hoe beoordeel je dat dan? Maar dit is wel de beweging die we moeten maken. We moeten samenwerken, de krachten bundelen. Kleine stapjes nemen, data verzamelen en die data delen met marktpartijen en beleidsmakers. Daar kunnen wij als NHG waarde toevoegen.”

Bron: AM, Bart van de Laak