NHG steunt ondernemers en flexwerkers om ook na corona een hypotheek te krijgen

Nieuws

20 januari 2021

Van Bruggen Adviesgroep trok deze week aan de bel over de langdurige impact van de coronacrisis op het toetsinkomen van ondernemers en flexwerkers. Bij NHG herkennen we deze zorgen. We willen voorkomen dat deze groepen op voorhand categorisch worden uitgesloten van de toegang tot verantwoorde woningfinanciering. Daarom namen we afgelopen zomer het initiatief om samen met de overheid, hypotheekverstrekkers en deskundigen een oplossing te ontwikkelen voor ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis. Nu de coronacrisis langer duurt zijn we wederom in gesprek met de markt. Voor ondernemers om over vervolgoplossingen te praten. Voor flexwerkers en uitzendkrachten om ook bij die groepen te voorkomen dat zij straks onnodig buiten de boot vallen.

De meeste geldverstrekkers en NHG kijken bij een hypotheekaanvraag van een ondernemer onder andere naar het gemiddelde jaarinkomen (fiscale winst) van de afgelopen drie jaar. Een tijdelijke inkomensdaling veroorzaakt door de coronacrisis heeft hierbij nog jaren invloed op het toetsinkomen. Het 3-jaars gemiddelde waarmee het toetsinkomen voor flexwerkers berekend kan worden, kent hetzelfde probleem. Flexwerkers met een beperkt arbeidsverleden maken vaak gebruik van de Arbeidsmarktscan bij hun hypotheekaanvraag. Uitzendkrachten maken gebruik van de Perspectiefverklaring. Voor beide methodes geldt dat de rekenregels er van uitgaan dat de klant recent minstens twaalf maanden inkomen heeft gehad. Deze methodes kunnen onredelijk negatief uitpakken voor consumenten die buiten hun schuld door de coronacrisis een tijdje aan de kant hebben gestaan. “Als de klant weer opnieuw inkomen binnenkrijgt willen we kijken of we de “coronadip” buiten beschouwing kunnen laten” aldus Marcel Sippekamp, productmanager bij NHG.

De gesprekken met de markt zijn in volle gang. We vinden het belangrijk dat de oplossingen algemeen toepasbaar zijn, waarbij verantwoorde financiering centraal blijft staan. We streven ernaar deze aanvullende oplossingen zo snel mogelijk bekend te maken.