NHG kijkt kritisch naar erfpacht- en kortingsconstructies

Nieuws

16 juni 2022

NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor consumenten in kwetsbare situaties. Ook ons beleid ten aanzien van financiering van eigen woningen die op erfpachtgrond staan of met behulp van een kortingsconstructie worden verkocht zijn hier onderdeel van.  Erfpacht- en kortingsconstructies kunnen bijdragen aan een meer toegankelijke koopwoningmarkt, doordat woningen hiermee betaalbaarder kunnen worden.

In de huidige markt zien we dat niet alle constructies in het belang zijn van de consument of in ieders situatie verantwoord. De opzet en voorwaarden van een constructie kunnen er (onbedoeld) toe leiden dat een koper in de toekomst geconfronteerd wordt met een onverwachte stijging van lasten of een extra hoge rekening bij verlies.   

We willen voorkomen dat consumenten in een onverantwoorde situatie terecht komen. Afgelopen jaar zijn we daarom met een herzieningstraject gestart. Met als doel om ons beleid voor de beoordeling en goedkeuring van constructies in combinatie met NHG te verbeteren. We willen dat aanbieders van constructies transparanter zijn richting consument over de financiële gevolgen. Ook gaan we duidelijke kaders opstellen voor de canon. Hiermee worden de risico's voor de consument beperkt en maken we het voor gemeentes, woningcorporaties en commerciële aanbieders gemakkelijker om nieuwe constructies op te zetten.  
 
Naar verwachting wordt het nieuwe beleid zomer 2022 aangekondigd.