Minder risico’s voor kopers van woningen met een kortingsconstructie

Nieuws

30 januari 2023

Steeds vaker bieden gemeenten en commerciële partijen woningen aan met een kortingsconstructie. Dit doen zij om het aanbod betaalbare woningen te vergroten. Deze constructies zijn opgezet met de beste bedoelingen, maar zijn vaak ingewikkeld. De mogelijke financiële gevolgen in de toekomst kun je niet altijd voorzien.

Zo heb je in sommige situaties geen reëel perspectief om door te stromen naar een nieuwe woning. Om de risico’s voor jou als koper te beperken en aanbieders te helpen verantwoorde constructies aan te bieden heeft NHG richtlijnen opgezet waar een constructie minimaal aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor NHG.

Wat is een kortingsconstructie?

Als je een huis koopt met een kortingsconstructie krijg je als koper korting op de koopsom van de woning. De korting betaal je terug als je de woning verkoopt. Aan deze constructies zitten voorwaarden verbonden en verschillen per aanbieder.

Beleid in het kort

We willen voorkomen dat als jij een woning koopt met een kortingsconstructie je in de toekomst een extra hoge rekening ontvangt als de woning verkocht wordt met verlies. Elke constructie wordt daarom door ons beoordeeld. We kijken kritisch of de constructie voldoet aan onze criteria en of het belang van de consument voorop staat. Hieronder de belangrijkste criteria uitgelegd.  

Bijsluiter verplicht

We vinden het belangrijk dat jij als klant goed geïnformeerd wordt over de voorwaarden en mogelijke financiële consequenties als je een woning koopt met een kortingsconstructie. Het is daarom voortaan verplicht voor aanbieders om in begrijpelijke taal uitleg te geven over hoe de canon zich gaat ontwikkelen of welke voorwaarden er zijn bij het terugbetalen van een kortingsdeel. Door deze bijsluiter begrijp jij als koper beter wat voor overeenkomst je afsluit en kun je een betere inschatting maken van eventuele risico's.

Eerlijke verdeling van winst en verlies bij verkoop van de woning

We willen woningeigenaren met een kortingsconstructie beschermen tegen een oneerlijke verdeling bij verkoop van de woning. Als criteria is daarom opgenomen dat de verdeling van winst over waardeontwikkeling gelijk moet zijn aan de verdeling bij verlies. Hierdoor is het niet mogelijk dat als de woning minder waard is geworden en deze wordt verkocht, dit verlies volledig bij de consument terecht komt. Natuurlijk mag de verdeling winst/verlies wel ongelijk zijn als dit ten gunste is voor jou als woningeigenaar.

Geen verplichting om kortingsdeel te kopen

Je mag niet verplicht worden de korting terug te betalen als je nog in de woning woont. Wel heb je altijd het recht de korting terug te betalen als je dat wilt. 

Constructies die zijn toegestaan met NHG staan op nhg.nl

Check altijd voordat je een huis koopt met een kortingsconstructie of de constructie op de lijst met geaccepteerde constructies staat. Als de constructie op deze lijst staat weet je dat deze voldoet aan de richtlijnen van NHG. Alleen constructies die op de lijst staan zijn toegestaan in combinatie met NHG.

Speciaal voor jou

NHG voor starters

NHG voor duurhuurders

Voordelen hypotheek met NHG