Maatwerk voor flexwerkers getroffen door Corona

Nieuws

4 oktober 2021

Persoonlijke oplossing voor tijdelijk geraakte flexibele inkomens

Veel mensen met een flexibel inkomen zijn geraakt door de coronacrisis waardoor ze tijdelijk geen of beperkt inkomen hadden. We willen voorkomen dat deze flexwerkers op voorhand worden uitgesloten van of onnodig zware belemmeringen ervaren bij het krijgen van een hypotheek. Daarom hebben wij in samenwerking met een aantal geldverstrekkers en adviseurs een maatwerkoplossing voor deze groep ontwikkeld.

Problemen vaststellen inkomen met huidige toetskaders 

Op dit moment is er sprake van een sterk economisch herstel. Dit herstel leidt voor veel flexwerkers tot hersteld inkomen en perspectief op de arbeidsmarkt. Maar ook als het dan beter gaat, kan het tijdelijke inkomensverlies uit het verleden met de huidige toetskaders nog lange tijd negatief nawerken bij het krijgen van een hypotheek. We zien dit vooral als het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het 3-jaarsgemiddelde of de Arbeidsmarktscan, waarbij minimaal 12 van de afgelopen 14 maanden moet zijn gewerkt. Het inkomensverlies zorgt er dan voor dat er geen of een lagere hypotheek mogelijk is.   

Bij uitzendkrachten zien we deze problemen niet of nauwelijks omdat ze vaak in dienst zijn gebleven bij het uitzendbureau. Mochten uitzendkrachten wel problemen ervaren, dan is NHG bereid om deze situaties op maat te beoordelen en waar mogelijk te helpen. 

Maatwerk als oplossing, omdat iedere situatie uniek is 

Ieders persoonlijke situatie is uniek. Dit vraagt om individuele oplossingen, op basis van maatwerk door de geldverstrekker. De geldverstrekker beoordeelt of er voor hun klant sprake is van verantwoorde kredietverstrekking. NHG staat onder voorwaarden ook borg voor deze maatwerkposten. Zo moet een flexwerker kunnen aantonen dat het inkomensverlies een gevolg is van de crisis, dat de afgelopen 5 maanden het inkomen is hersteld en er weer sprake is van perspectief op de arbeidsmarkt.  

Wij hebben vertrouwen dat hiermee zowel geldverstrekkers, adviseurs en flexwerkers voldoende zekerheid en comfort krijgen en dat flexwerkers niet onnodig worden beperkt in hun mogelijkheden om een hypotheek te verkrijgen.