Kwartaalbericht Q1 2023: Woningmarkt verder op slot

Persbericht 10 mei 2023

De woningmarkt in Nederland zit steeds meer op slot. De snel gestegen hypotheekrentetarieven verkleinen de financieringsmogelijkheden van huizenkopers. Ook zorgt de rentestijging voor beduidend minder oversluitingen en minder (bij)leningen voor kwaliteitsverbetering van woningen. Sinds 2005 is het aantal door particulieren gekochte bestaande woningen in het eerste kwartaal van een jaar nog nooit zo laag geweest met uitzondering van de krediet- en schuldencrisis.

Bij NHG zagen we in het eerste kwartaal desondanks een stijging van het aantal garanties voor de aankoop van een woning van 39% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Vooral veroorzaakt door de hogere kostengrens (sinds 1 januari van dit jaar € 405.000 i.p.v. € 355.000) en de lagere huizenprijzen. Ook het marktaandeel van NHG nam toe tot 78,1%. Dat wordt mede veroorzaakt doordat huizenkopers nu eerder voor zekerheid kiezen van (een vangnet voor kwijtschelding van restschuld met) NHG en de rentekorting dan voor een aflossingsvrije hypotheek (met lagere maandlasten) die veel minder aantrekkelijk is geworden door de hogere hypotheekrente. Zo steeg het laagste 10-jaars rentetarief met NHG van 0,85% eind augustus 2021 tot 3,94% eind maart dit jaar. De gestegen rente heeft ook de financieringsmogelijkheden van potentiële kopers flink beperkt: om € 405.000 te kunnen lenen is nu een inkomen van € 81.500 nodig, waar dit in augustus 2021 nog € 71.000 was; dit is een stijging van 16,4%. 

Intensieve samenwerking NHG met geldverstrekkers voorkomt woningverkoop

NHG zet zich in om oplossingen op maat te vinden voor woningeigenaren die in de problemen zijn gekomen. In het eerste kwartaal van 2023 konden 135 huishoudens met financiële problemen in hun woning blijven, dankzij de inzet van maatwerk oplossingen. We maken ons als NHG hard voor het behoud van de aangekochte woning, omdat de impact van betalingsproblemen en mogelijk verlies van de woning namelijk erg groot is. ​Mogelijke woonalternatieven na verkoop -zoals huur- bieden de consument vaak geen beter (financieel) perspectief. ​Als een (problematische) schuldsituatie ontstaat heeft dit gevolgen voor de consument, de schuldeiser en voor de maatschappij, zoals vermindering van sociale participatie en verslechtering van gezondheid. “Het realiseren van woningbehoud is nog belangrijker nu, gegeven de krapte op de woningmarkt”, zegt Bjorn Jonkergouw, Manager Finance, Risk, Compliance and Business Support. ”Kom je door scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid in betaalproblemen, dan kijken we altijd samen met de geldverstrekker wat voor mogelijkheden er zijn om de hypotheek weer betaalbaar te maken en verkoop van de woning te voorkomen.”