Documenten weer langer geldig bij afsluiten hypotheek

Nieuws

13 juli 2021

De werkgeversverklaring en de salarisstrook zijn vanaf 15 juli, net als voor de coronacrisis, weer drie maanden geldig. De geldigheidsduur van de perspectiefverklaring, arbeidsmarktscan en inkomensverklaring voor ondernemers gaat weer terug naar zes maanden.  De corona vragenlijst voor ondernemers blijft behouden.

Om klanten te beschermen tegen overcreditering en te kunnen voorzien van een verantwoorde hypotheek, wordt bij een hypotheekaanvraag het bestendige inkomen bepaald.  Gezien de impact die de coronacrisis kan hebben op (de bestendigheid) van het inkomen, heeft de markt vorig jaar de geldigheid van de werkgeversverklaring, de salarisstrook, de perspectiefverklaring, de arbeidsmarktscan en de inkomensverklaring ondernemers daarom tijdelijk ingekort. Daarnaast is voor alle hypotheekaanvragen een vragenlijst opgesteld om de impact van corona op bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten vast te stellen. Nu de onzekerheden over het verloop van corona afnemen, kan weer op de reguliere manier de bestendigheid van het inkomen worden bepaald bij een hypotheekaanvraag.  

Corona vragenlijst(en) 
De corona vragenlijst voor aanvragers in loondienst komt te vervallen en hoeft niet meer bij een aanvraag ingevuld te worden. De corona vragenlijst voor ondernemers, die inzichtelijk maakt in welke mate de crisis hem of haar financieel heeft geraakt, moet wel nog steeds worden ingevuld.  Dit biedt kansen voor getroffen ondernemers. Als er sprake is van herstel, dan is het soms mogelijk om de negatieve gevolgen van de pandemie op het toetsinkomen buiten beschouwing te laten.  

Groeiend optimisme, alertheid blijft nodig 
Er is optimisme over het economisch herstel en betalingsproblemen op de hypotheekmarkt zijn momenteel lager dan ooit. Toch blijft alertheid op mogelijke hypotheekproblemen op de middellange termijn nodig, met name voor huishoudens die voor hun inkomen afhankelijk zijn van ondernemingen in getroffen sectoren. Zoals bijvoorbeeld flexwerkers en ondernemers. Het is belangrijk dat de hypotheekmarkt toegankelijk blijft voor mensen die tijdelijk financieel getroffen zijn door de uitzonderlijke situatie van de pandemie. Voor deze groepen blijven we als sector oplossingen en, waar mogelijk en nodig, maatwerk aanbieden.