Statement NHG en het Coronavirus

Nieuws

20 maart 2020

NHG is er om kwetsbare groepen verantwoorde toegang tot de hypotheekmarkt te bieden, en kan een vangnet bieden als het misgaat. Juist in tijden van crisis staan wij voor mensen klaar. NHG zorgt ervoor dat mensen ook in onzekere tijden toegang blijven behouden tot verantwoorde woonfinanciering. En bij financiële problemen proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen en kunnen we samen met de geldverstrekker zoeken naar oplossingen waardoor de eigenaar in de woning kan blijven wonen. Indien onvoorziene omstandigheden zoals relatiebeëindiging, baanverlies of overlijden toch leiden tot een onvermijdelijke verkoop van de woning, dan kan NHG een vangnet bieden door de eventuele restschuld kwijt te schelden. Klik hier voor meer informatie over kwijtschelding.

Vanwege de economische gevolgen van het Coronavirus zouden meer mensen in kwetsbare situaties terecht kunnen komen, ondanks de maatregelen van het kabinet. Als consumenten moeite hebben om hun hypotheek te betalen als gevolg van de economische gevolgen van het Coronavirus kunnen wij samen met de geldverstrekker kijken naar maatwerkoplossingen, zodat voor elke klantsituatie de best passende oplossing wordt geboden. Ook groepen met minder stabiele inkomsten die mede dankzij NHG een eigen woning kunnen kopen – zoals uitzendkrachten, flexwerkers, ondernemers en starters - kunnen indien nodig gebruik maken van het vangnet. Op dit moment onderzoeken we samen met onze stakeholders of er aanvullende mogelijkheden zijn om consumenten te helpen die vanwege het Coronavirus in betalingsproblemen komen.