NHG ondersteunt consumenten in onstuimige coronatijd

Nieuws

2 november 2020

Ook op de woning- en hypotheekmarkt heeft de coronacrisis diverse maatschappelijke gevolgen. Dit blijkt ook uit de kwartaalcijfers van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De organisatie, die zich inzet voor verantwoorde woonfinanciering, maakte het voor woningeigenaren mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen, die onder de NHG-garantie valt. Ruim 4000 consumenten maakten de afgelopen maanden gebruik van deze Woonlastenfaciliteit-regeling (WLF). Daarnaast is het aantal verbouwingen tijdens de coronacrisis flink toegenomen.

De coronacrisis heeft sinds maart 2020 invloed op de Nederlandse economie. In reactie daarop biedt NHG woningeigenaren extra ondersteuning, door hulp bij toegang, betaalpauzes voor woningbehoud en procesverbeteringen te versnellen met ketenpartners. Iedereen die een hypotheek met NHG heeft afgesloten en de hypotheeklasten niet kan dragen vanwege de coronacrisis, heeft ruimte gekregen om maximaal 9% van het hypotheekbedrag aan achterstand op te lopen met behoud van NHG. Dankzij deze mogelijkheid kunnen geldverstrekkers woningeigenaren oplossingen aanbieden met behoud van het vangnet dat NHG biedt. Toekenning en terugbetaling van de achterstand vindt plaats op basis van afspraken tussen geldverstrekker en de consument.

Stijging aantal verbouwingen
Waar een deel van de woningeigenaren zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de hypotheek, zijn anderen de woning juist gaan verbouwen of verduurzamen. In het aantal NHG-garanties voor kwaliteitsverbetering is terug te zien dat tijdens de coronacrisis veel meer consumenten hun woning hebben verbouwd of verduurzaamd. Een stijgende lijn was al zichtbaar in 2019 - voor de coronacrisis - maar de laatste maanden is deze fors gestegen. In het derde kwartaal van 2020 nam het aantal NHG-garanties voor kwaliteitsverbetering maar liefst met 68,9% toe, ten opzichte van het aantal in het derde kwartaal van 2019. Vanwege de schaarste aan geschikte woningen zijn ook de huizenprijzen in de eerste drie kwartalen van 2020 steeds sneller gestegen. Als gevolg daarvan kwamen steeds minder consumenten in aanmerking voor een hypotheek met NHG vanwege de vaste kostengrens van €310.000. De gestegen huizenprijzen leiden ertoe dat de verkoopopbrengst meestal voldoende is om de hypotheekschuld af te betalen, waardoor er beperkte verliezen ontstaan. Het afgelopen kwartaal ontving NHG ruim 75% minder verliesdeclaraties van geldverstrekkers dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Stijging aantal NHG-garanties 
Het aantal NHG-garanties is in het derde kwartaal met 18,9% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. In totaal hebben 38.400 huishoudens in het derde kwartaal van 2020 een hypotheek met NHG afgesloten. Het aantal NHG-garanties voor aankoop in 2020 is 2,6% hoger dan in dezelfde periode in 2019. In het derde kwartaal van 2020 is het garantievermogen toegenomen tot € 1,5 miljard. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen en door een beperkt aantal verliesdeclaraties in combinatie met een laag gemiddeld uitgekeerd verliesbedrag. De opbouw van het garantievermogen is bedoeld om nu en in de toekomst, ook onder ongunstige omstandigheden (corona) woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen.

Alle jaarverslagen en kwartaalrapportages van NHG zijn hier terug te vinden.