'NHG is meer dan een rentekorting'

Nieuws

29 februari 2016

De crisis heeft volgens Arjen Gielen, algemeen directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), duidelijk gemaakt wat de uitvoerende organisatie achter de NHG waard is als het echt fout gaat. Maar hoewel de bakens duidelijk zijn verzet, is er volgens hem nog lang geen sprake van een gezonde woningmarkt.

In een interview in het februarinummer van InFinance zegt Gielen dat de crisisjaren twee belangrijke zaken hebben bewezen: “Op het hoogtepunt hebben wij de toegankelijkheid tot de woningmarkt weten te handhaven. En tegelijkertijd bleken wij in staat het forse aantal mensen dat met hun NHG hypotheek in de problemen kwam, hulp te kunnen bieden. Dat vroeg overigens intern om een andere bedrijfsvoering. We hebben vol ingezet op (preventieve) beheertaken, en ook geldverstrekkers hebben dat goed opgepakt. 

 

Hoewel de bakens lijken verzet en de pijlen weer de goede richting uitwijzen, waarschuwt Gielen ervoor dat de woningmarkt nog verre van gezond is: “De woningmarkt wordt op dit moment enorm gestimuleerd door de lage rente. Wanneer weet niemand, maar die impuls gaat een keer voorbij. Daarnaast heeft het huidige kabinet geen plannen voor hervorming van de woningmarkt. Maar wat gaat een volgend kabinet doen? Daarnaast zie je dat de balans tussen huur en koop zoek is en dringt het langzaam door dat de arbeidsmarkt structureel veranderd is, waardoor thema’s als flexwerkers en zzp’ers hoog op de agenda staan. De woningmarkt is dus op meerdere fronten niet in evenwicht en de arbeidsmarkt is nog volop in beweging. Hoe dit op de lange termijn zal uitpakken, is lastig te voorspellen.”

De crisis heeft iedereen wel risico-bewuster gemaakt, zegt Gielen. “Consumenten, banken en overheid hebben ervaren wat er mis kan gaan, ook zaken die vóór de crisis nog voor onmogelijk werden gehouden. Als WEW hebben we voor de consument zichtbaar gemaakt dat NHG meer is dan alleen een rentekorting. De rol van NHG als restschuldverzekering wordt nu ook in de media meer benadrukt. Ook wat dat betreft zijn we als WEW in meerdere opzichten goed uit de crisis gekomen. We hebben dus geleerd van de crisis en zijn risico-bewuster geworden.”