'Flexwerkers verdienen meer'

Nieuws

8 maart 2016

Het WEW ziet in de afgelopen periode een aantal ontwikkelingen die de toegang tot de woningmarkt voor consumenten moeilijker kan maken. Denk hierbij aan de daling van de maximale LTV, strengere kapitaaleisen voor financiële instellingen en natuurlijk ook de verminderende hypotheekrenteaftrek.  Er zijn verschillende initiatieven van Nederlandse beleidsmakers om de financiële sector steviger te maken en de consument te beschermen. Tegelijkertijd maken ze het bestaan van een garantie, zoals de NHG, misschien wel belangrijker dan ooit.  Daarnaast ziet het WEW een aantal ontwikkelingen die knelpunten voor heel specifieke groepen consumenten kunnen opleveren. Neem bijvoorbeeld de flexibilisering van de arbeidsmarkt; steeds minder mensen werken op basis van een vast contract. Het aantal flexwerkers steeg de afgelopen 10 jaar met 57% en het aantal zzp-ers met 58%.  Frederiek Busweiler, Manager Beleid Waarborgfonds Eigen Woningen, stelt in een artikel op www.iir.nl dat het WEW niet om deze doelgroep heen kan. "Er zijn de afgelopen jaren steeds meer flexwerkers in NL gekomen en op deze ontwikkeling moeten we inspelen. Ook deze groep moet toegang krijgen tot de hypothekenmarkt- en woningmarkt".  Lees het volledige artikel op www.iir.nl.