Coronavirus: wat doet NHG voor consumenten en ketenpartners?

Nieuws

7 april 2020

NHG is er om kwetsbare groepen verantwoorde toegang tot de hypotheekmarkt te bieden en kan een vangnet bieden als het misgaat. Juist in tijden van crisis staan wij voor mensen klaar, zo ook bij het Coronavirus. Adviseer je (aankomende) woningeigenaren over de mogelijkheden en risico’s in relatie tot het Coronavirus? Of heb je zelf een hypotheek met NHG afgesloten en ervaar je financiële consequenties vanwege het Coronavirus? Lees dan hier wat NHG voor je kan betekenen.

Wat doet NHG voor consumenten?

NHG zorgt ervoor dat mensen ook in onzekere tijden toegang blijven behouden tot verantwoorde woonfinanciering. Bij financiële problemen helpen we in een zo vroeg mogelijk stadium en zoeken we samen met de geldverstrekker naar oplossingen waardoor de eigenaar in de woning kan blijven wonen. Indien onvoorziene omstandigheden zoals relatiebeëindiging, werkloosheid, niet verwijtbare inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of overlijden toch leiden tot een onvermijdelijke verkoop van de woning, dan kan NHG een vangnet bieden door de eventuele restschuld kwijt te schelden. Juist in tijden van crisis staan wij voor je klaar.

 

Ook met betrekking tot het Coronavirus biedt NHG maatwerk en zoeken we per situatie naar de beste oplossing. Samen met de geldverstrekker waar de hypotheek is afgesloten, zoeken wij naar oplossingen om ervoor te zorgen dat mensen in hun woning kunnen blijven. Ook als er tijdelijk financiële problemen ontstaan vanwege het Coronavirus. Afhankelijk van de situatie zijn er vanuit geldverstrekkers en vanuit NHG diverse mogelijkheden om woningeigenaren te ondersteunen. Als je wilt weten wat NHG voor je kan betekenen, neem dan contact op met je hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur is jouw eerste aanspreekpunt en zal bij vragen contact met ons opnemen.

 

Wat doet NHG voor ketenpartners?

NHG is er om kwetsbare groepen verantwoorde toegang tot de hypotheekmarkt te bieden en kan een vangnet bieden als het misgaat. Juist in tijden van crisis staan wij voor mensen klaar, zo ook bij het Coronavirus.

 

Wat bieden we nu al met betrekking tot het Coronavirus:
Juist deze aanpak helpt ons om mensen in moeilijke tijden, zoals nu vanwege het Coronavirus, te kunnen helpen. Omdat het Coronavirus ook leidt tot onbekende problemen en vraagt om nieuwe aanpakken kunnen we in zeer uitzonderlijke gevallen ook uitzonderingen maken op onze Voorwaarden & Normen, via de zogenaamde ‘hardheidsclausule’ of via een ‘Verzoek Uitzondering Beleid’ (VUB). Denk bijvoorbeeld aan een bejaard echtpaar dat een taxatierapport moet aanleveren, maar op dit moment geen taxateur wil binnenlaten. Natuurlijk denkt NHG in dit soort uitzonderlijke gevallen mee en zetten we ons in om, samen met de geldverstrekker, een passende oplossing te vinden.


Daarnaast willen we menselijk contact vanwege het Coronavirus zoveel mogelijk beperken. Ook hierbij biedt NHG mogelijkheden. Zo is een digitale handtekening en een kopie legitimatiebewijs voldoende voor onze acceptatiedossiers. Menselijk contact is daarbij dus niet nodig. Let op: dit gaat enkel over het beleid van NHG, het is mogelijk dat een geldverstrekker andere eisen hanteert.

Waar zijn we mee bezig met betrekking tot het Coronavirus:
Naast bovenstaande oplossingen is NHG ook bezig om - in co creatie met diverse ketenpartners – nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de problemen die ontstaan als gevolg van het Coronavirus. De behoefte van consumenten en ketenpartners vertalen we naar concrete oplossingen die we vanuit NHG kunnen aanbieden. Zorgvuldig onderzoek naar de gevolgen van deze maatregelen en benodigde risicoanalyses staan soms op gespannen voet met de gewenste snelheid waarmee we de mogelijkheden willen aanbieden. Het is echter belangrijk dat oplossingen voor de korte termijn, niet resulteren in problemen op de lange termijn. Enkele mogelijkheden die we zien, zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. We verwachten dan ook dat we hier snel meer over kunnen vertellen.

Veelgestelde vragen

Ik heb mijn jaaropgaven niet meer voor het bepalen van mijn inkomen. Mijn oude werkgever bestaat niet meer en kan deze niet op korte termijn aanleveren. Wat nu?

Als alternatief voor jaaropgaven kan je per jaar een inkomensverklaring (IB-60) opvragen bij de belastingdienst. Deze zal dan gelijk digitaal beschikbaar zijn in PDF. NHG accepteert dit als vervanging van de jaaropgaven. Je kunt deze hier aanvragen: https://www.belastinhttps://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspxgdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring.

Ook kun je een UWV verzekeringsbericht opvragen via de website van het UWV.

Mag ik mijn woning onderverhuren nu ik mijn hypotheeklasten niet meer kan betalen?

Het verhuren van een woning met een NHG hypotheek is zonder toestemming geldverstrekker volgens de Voorwaarden en normen niet toegestaan. NHG handhaaft hier het huidige beleid

Zit je antwoord er niet bij?