Coronavirus: wat doet NHG voor consumenten en ketenpartners?

Nieuws

7 april 2020

NHG is er om kwetsbare groepen verantwoorde toegang tot de hypotheekmarkt te bieden en kan een vangnet bieden als het misgaat. Juist in tijden van crisis staan wij voor mensen klaar, zo ook bij het Coronavirus. Adviseer je (aankomende) woningeigenaren over de mogelijkheden en risico’s in relatie tot het Coronavirus? Of heb je zelf een hypotheek met NHG afgesloten en ervaar je financiële consequenties vanwege het Coronavirus? Lees dan hier wat NHG voor je kan betekenen.

Wat doet NHG voor consumenten?

NHG zorgt ervoor dat mensen ook in onzekere tijden toegang blijven behouden tot verantwoorde woonfinanciering. Bij financiële problemen helpen we in een zo vroeg mogelijk stadium en zoeken we samen met de geldverstrekker naar oplossingen waardoor de eigenaar in de woning kan blijven wonen. Indien onvoorziene omstandigheden zoals relatiebeëindiging, werkloosheid, niet verwijtbare inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of overlijden toch leiden tot een onvermijdelijke verkoop van de woning, dan kan NHG een vangnet bieden door de eventuele restschuld kwijt te schelden. Juist in tijden van crisis staan wij voor je klaar.

 

Ook met betrekking tot het Coronavirus biedt NHG maatwerk en zoeken we per situatie naar de beste oplossing. Samen met de geldverstrekker waar de hypotheek is afgesloten, zoeken wij naar oplossingen om ervoor te zorgen dat mensen in hun woning kunnen blijven. Ook als er tijdelijk financiële problemen ontstaan vanwege het Coronavirus. Afhankelijk van de situatie zijn er vanuit geldverstrekkers en vanuit NHG diverse mogelijkheden om woningeigenaren te ondersteunen. Als je wilt weten wat NHG voor je kan betekenen, neem dan contact op met je hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur is jouw eerste aanspreekpunt en zal bij vragen contact met ons opnemen.

 

Wat doet NHG voor ketenpartners?

NHG is er om kwetsbare groepen verantwoorde toegang tot de hypotheekmarkt te bieden en kan een vangnet bieden als het misgaat. Juist in tijden van crisis staan wij voor mensen klaar, zo ook bij het Coronavirus.

 

Wat bieden we nu al met betrekking tot het Coronavirus:
Juist deze aanpak helpt ons om mensen in moeilijke tijden, zoals nu vanwege het Coronavirus, te kunnen helpen. Omdat het Coronavirus ook leidt tot onbekende problemen en vraagt om nieuwe aanpakken kunnen we in zeer uitzonderlijke gevallen ook uitzonderingen maken op onze Voorwaarden & Normen, via de zogenaamde ‘hardheidsclausule’ of via een ‘Verzoek Uitzondering Beleid’ (VUB). Denk bijvoorbeeld aan een bejaard echtpaar dat een taxatierapport moet aanleveren, maar op dit moment geen taxateur wil binnenlaten. Natuurlijk denkt NHG in dit soort uitzonderlijke gevallen mee en zetten we ons in om, samen met de geldverstrekker, een passende oplossing te vinden.


Daarnaast willen we menselijk contact vanwege het Coronavirus zoveel mogelijk beperken. Ook hierbij biedt NHG mogelijkheden. Zo is een digitale handtekening en een kopie legitimatiebewijs voldoende voor onze acceptatiedossiers. Menselijk contact is daarbij dus niet nodig. Let op: dit gaat enkel over het beleid van NHG, het is mogelijk dat een geldverstrekker andere eisen hanteert.

Waar zijn we mee bezig met betrekking tot het Coronavirus:
Naast bovenstaande oplossingen is NHG ook bezig om - in co creatie met diverse ketenpartners – nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de problemen die ontstaan als gevolg van het Coronavirus. De behoefte van consumenten en ketenpartners vertalen we naar concrete oplossingen die we vanuit NHG kunnen aanbieden. Zorgvuldig onderzoek naar de gevolgen van deze maatregelen en benodigde risicoanalyses staan soms op gespannen voet met de gewenste snelheid waarmee we de mogelijkheden willen aanbieden. Het is echter belangrijk dat oplossingen voor de korte termijn, niet resulteren in problemen op de lange termijn. Enkele mogelijkheden die we zien, zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. We verwachten dan ook dat we hier snel meer over kunnen vertellen.

Veelgestelde vragen

Door de coronacrisis is het niet mogelijk om een fysieke handtekening te krijgen/ zetten op een document dat ik nodig heb voor mijn hypotheekaanvraag. Wat nu?

Een mogelijkheid die NHG biedt is het zetten van een digitale handtekening.
NHG accepteert, naast de handgeschreven handtekening, alle soorten digitale handtekeningen. Het is aan de geldverstrekker om te bepalen welk soort digitale handtekening is toegestaan. De voorwaarden en mogelijkheden hiervoor worden bepaald door je geldverstrekker. In sommige situaties is alleen een handgeschreven handtekening toestaan. Een voorbeeld is een authentieke akte, zoals een hypotheekakte.

Ik ben ondernemer en wil een inkomensverklaring ondernemer aanvragen voor een hypotheek. Zorgt de coronacrisis ervoor dat er nu anders naar ondernemers gekeken wordt?

Wanneer je ondernemer bent, dan moet je voor het aanvragen van een hypotheek met NHG een inkomensverklaring ondernemer laten opstellen door een rekenexpert. Deze rekenexpert zal navraag doen over de gevolgen van de crisis op je onderneming en de mogelijkheden om dit op te vangen. Als de rekenexpert overtuigd is van de bestendigheid van het inkomen, dan wordt er een inkomensverklaring afgegeven. Deze is 6 maanden geldig. Wanneer er voor de crisis een inkomensverklaring is afgegeven, dan blijft deze 6 maanden geldig. Als je na het ontvangen van de inkomensverklaring twijfelt of het verstandig is om nog een hypotheek aan te vragen, neem dan hiervoor contact op met je hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is en of dit verantwoord is. 


Het kan zijn dat de geldverstrekker naar aanleiding van de crisis aanvullende vragen stelt over de afgegeven inkomensverklaring en je inkomen opnieuw laat beoordelen door de rekenexpert.

Voor meer informatie; zie ook het nieuwsbericht Verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen

Ik heb een nieuwe lening aangevraagd en vóór datum bindend aanbod heeft mijn werkgever deeltijd WW/ NOW aangevraagd. Kan mijn hypotheekaanvraag nog doorgaan?

Ja, de door NOW zal je je volledige inkomen behouden. NHG behandelt dit inkomen alsof er sprake is van een regulier dienstverband.

Op mijn werkgeversverklaring heeft mijn werkgever de intentieverklaring getekend. Zorgt de coronacrisis ervoor dat hier nu anders naar gekeken wordt?

Het beleid van NHG is op dit punt onveranderd en mag volgens de normale normen behandeld worden.
Het kan zijn dat de geldverstrekker naar aanleiding van de crisis aanvullende vragen stelt over de afgegeven intentieverklaring en uw dienstverband anders beoordeelt.

Ik heb mijn jaaropgaven niet meer voor het bepalen van mijn inkomen. Mijn (oude) werkgever is gesloten en kan deze niet op korte termijn aanleveren. Wat nu?

Als alternatief voor jaaropgaven kan je per jaar een inkomensverklaring (IB-60) opvragen bij de belastingdienst. Deze zal dan gelijk digitaal beschikbaar zijn in PDF. NHG accepteert dit als vervanging van de jaaropgaven.
Website link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

Is het mogelijk om een aanvullende lening aan te vragen voor het betalen van mijn levensonderhoud?

Het is niet mogelijk om een aanvullende lening met NHG aan te vragen voor je levensonderhoud. Als je door de coronacrisis minder inkomsten hebt en niet langer de mogelijkheid hebt om je hypotheeklasten te dragen, neem dan contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is. 

Door de coronacrisis ben ik mijn baan kwijt geraakt en ik heb nu geen inkomen. Hoe kan ik toch een hypotheek aan vragen?

Wanneer je geen inkomen hebt, dan is een hypotheek met NHG niet mogelijk. 

Door de coronacrisis heeft mijn werkgever mijn contract beëindigd. Kan ik nu aanspraak maken op de mogelijkheden van NHG?

NHG kan in deze gevallen een vangnet bieden. Als je door de coronacrisis geen of minder inkomen hebt en niet langer in de mogelijkheid bent om je hypotheeklasten te dragen, neem dan contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Samen met je geldverstrekker kan NHG zoeken naar een oplossing, zodat je in de woning kan blijven wonen.
Als verkoop toch de enige mogelijkheid blijkt, kan NHG als aan de gestelde criteria is voldaan een eventuele restschuld kwijtschelden. Meer informatie over de criteria voor kwijtschelding en voorbeeldsituaties kun je hier vinden.

Ik ben zelfstandig ondernemer en heb door de coronacrisis geen of minder inkomen. Wat kan NHG voor mij doen?

NHG kan in deze gevallen soms een vangnet bieden. Als je door de coronacrisis geen of minder inkomen hebt en niet langer in de mogelijkheid bent om je hypotheeklasten te dragen, neem dan contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Samen met je geldverstrekker zoekt NHG naar een oplossing zodat je in de woning kan blijven wonen.

Kan NHG mij een tijdelijke rentevakantie aanbieden nu ik mijn hypotheeklasten niet meer betalen?

NHG kan zelf geen rentevakanties aanbieden. Wij bieden wel mogelijkheden voor de geldverstrekker om dit te doen bij een lening met NHG. Neem contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is. 

Door de coronacrisis heb ik WW moeten aanvragen en kan ik mijn hypotheek niet meer betalen. Wat nu?

NHG kan in deze gevallen een vangnetbieden. Als je door de coronacrisis geen of minder inkomen hebt en niet langer in de mogelijkheid bent om je hypotheeklasten te dragen, neem dan contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Samen met je geldverstrekker zoekt NHG naar een oplossing zodat je in de woning kan blijven wonen.

Door de coronacrisis heeft mijn werkgever NOW moeten aanvragen. Heeft dit gevolgen voor mijn hypotheek?

Nee, vanwege de NOW blijft je inkomen gelijk

Mag ik mijn woning onderverhuren nu ik mijn hypotheeklasten niet meer kan betalen?

Het verhuren van een woning met een NHG hypotheek is zonder toestemming geldverstrekker volgens de Voorwaarden &  Normen niet toegestaan. NHG handhaaft hier het huidige beleid

Zit je antwoord er niet bij?