Aangepaste regeling voor ondernemers bij toegang tot de woningmarkt

Nieuws

23 februari 2021

Veel ondernemers zijn in 2020 financieel geraakt door de eerste lockdown van de coronacrisis. Daarom hebben wij afgelopen jaar, samen met de overheid, hypotheekverstrekkers en deskundigen een oplossing ontwikkeld. Dit om te voorkomen dat ondernemers die na de lockdown weer goed draaien nog jaren onnodig met een verlaagd toetsinkomen worden geconfronteerd.

Door de tweede lockdown eind 2020 zijn ondernemers weer of voor het eerst geconfronteerd met gevolgen van de coronacrisis. Door de langere duur van deze crisis, zullen de financiële gevolgen hiervan in de komende jaren nog duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast zorgt de overgang naar het nieuwe kalenderjaar ervoor dat nieuwe documenten opgevraagd moeten worden voor een hypotheekaanvraag. Om ervoor te zorgen dat ondernemers nog steeds gebruik kunnen maken van de regeling, hebben wij met geldverstrekkers een vervolgoplossing bedacht en de huidige regeling aangepast.

Met deze aangepaste werkwijze voor de Inkomensverklaring Ondernemer wordt rekening gehouden met de langere duur van de crisis en de financiële gevolgen van de eerste en/of tweede lockdown voor ondernemers. Om te kunnen beoordelen of het inkomen voldoende bestendig is, wordt gekeken in hoeverre de ondernemer de omzet en resultaat (gedeeltelijk) kan terugbrengen naar het niveau van voor de eerste en/of tweede lockdown. Als de ondernemer kan aantonen dat het een tijdelijke omzetdaling is als gevolg van het coronavirus, dan kunnen beoordelaars besluiten om de resultaten uit deze periode niet (volledig) mee te nemen bij de financieringsaanvraag. In plaats daarvan kunnen zij het ondernemersinkomen baseren op de periode voor en na de coronacrisis.

Met deze vervolgoplossing zorgen we ervoor dat ondernemers ook in en na deze coronaperiode toegang tot de woningmarkt blijven houden. Wij hebben vertrouwen dat hiermee zowel geldverstrekkers, adviseurs en consumenten voldoende zekerheid en comfort krijgen en dat ondernemers niet onnodig worden beperkt in hun mogelijkheden om een hypotheek te verkrijgen.