Woonlastenfaciliteit (WLF)

Deze pagina

Een aanvullende borgtocht

Ben je tijdelijk niet in staat om de hypotheek volledig te betalen als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid? Dan heeft NHG aanvullend op de maatregelen van geldverstrekkers de Woonlastenfaciliteit (WLF) ter beschikking gesteld. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt dien je contact op te nemen met jouw geldverstrekker.

De WLF houdt in dat de borgstelling verruimd wordt ter hoogte van de oplopende betalingsachterstanden. Hierdoor kan je een moeilijke periode overbruggen. Er wordt wel verlangd dat je naar draagkracht bijdraagt.

Het gedeelte van de hypotheeklast dat je nog wel kan betalen, dien je nog steeds maandelijks te betalen. De hoogte van dit bedrag kan door uw geldverstrekker worden berekend met de Beheertoets op Mijn NHG.

Het gedeelte van de hypotheeklasten dat je niet meer kan betalen, mag je laten oplopen tot maximaal 9% van de lening met NHG. Dit bedrag dien je vanzelfsprekend in de toekomst weer terug te betalen aan de geldverstrekker.

De NHG-voorwaarden met betrekking tot de WLF staan hier beschreven.

Mijn NHG is de portal voor professionals. Toegang is aan te vragen met het formulier.

Hypotheekadviseur helpt

Als je je hypotheek niet meer kunt betalen als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van de partner, is NHG het vangnet waarop je kunt vertrouwen. Samen met geldverstrekkers en adviseurs hebben we manieren bedacht om je hypotheek weer betaalbaar te maken. Zo proberen we te voorkomen dat je je huis moet verkopen. 

Lees hier wat je kunt doen als je inkomen daalt. 

Vaak weten huiseigenaren niet waar ze aan de bel moeten trekken wanneer ze in betalingsproblemen komen door bijvoorbeeld verlies van hun baan. Neem contact op met je hypotheekadviseur, dan zorgt die dat er samen met de geldverstrekker en NHG naar een oplossing gekeken wordt.

Suzanne, hypotheekadviseur

Veelgestelde vragen

Wat is een Woonlastenfaciliteit (WLF)?

De WLF is een aanvullende borgtocht voor geldverstrekker ter ondersteuning van klanten die hun hypotheeklasten tijdelijk niet meer kunnen betalen om passende oplossingen aan te bieden om woningbehoud te realiseren. De WLF is toepasbaar voor achterstanden.  
 
Met de WLF-regeling geeft NHG zowel de woningeigenaar als de geldverstrekker de ruimte om de betalingsachterstanden op te laten lopen tot in totaal maximaal 9% van de oorspronkelijke lening. Het is aan de geldverstrekker om met de consument te bekijken hoeveel ruimte wenselijk en verantwoord is. Daarmee zorgen we er samen voor dat we ruimte en daarmee rust bieden, maar wel op een verantwoorde manier. Indien woningbehoud toch onverhoopt geen optie blijkt, dan biedt NHG een vangnet door een eventuele restschuld kwijt te schelden als de woningeigenaar aan de criteria daarvoor voldoet. 

Stelt NHG voorwaarden aan de aanvullende borgtocht van de Woonlastenfaciliteit (WLF)?

Ja, NHG stelt voorwaarden aan de aanvullende borgtocht. Deze voorwaarden kan je vinden in artikel B7 van de Voorwaarden & Normen.

Zit er een maximum aan de aanvullende borgtocht van de Woonlastenfaciliteit (WLF)?

Ja, die kan oplopen tot maximaal 9% van de oorspronkelijke NHG lening die verstrekt is, mits het in de hypotheekakte vermelde totaalbedrag voldoende ruimte biedt. Bijvoorbeeld: als de klant een hypotheekschuld heeft van 200.000 euro, dan staat NHG borg voor een achterstand van maximaal 18.000 euro. De totale som van de oorspronkelijke lening en de aanvullende borgtocht mag oplopen boven de kostengrens van NHG.

Zit je antwoord er niet bij?