Voorbeeldsituaties kwijtschelding

Voorbeeldsituaties kwijtschelding

Op deze pagina staat een aantal voorbeeldsituaties wanneer je wel of geen kwijtschelding krijgt. Let op: deze voorbeelden beschrijven niet alle mogelijke situaties en/of uitzonderingen. De beoordeling vindt altijd plaats op basis van de feitelijke situatie in jouw specifieke geval. Dit kan ertoe leiden dat je weliswaar aan de criteria voldoet, maar er op grond van bijzondere omstandigheden geen kwijtschelding plaatsvindt.

Verandering in je persoonlijke situatie

Wel kwijtschelding

Geen kwijtschelding

Beheertoets

Wel kwijtschelding

Geen kwijtschelding

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar

Wel kwijtschelding

Geen kwijtschelding

Beperking restschuld, betalen hypotheeklasten

Geen kwijtschelding