Haircut-regeling

Deze pagina

Eenmalige aflossing

Een Haircut is een eenmalige deelaflossing door de NHG op de hypotheek. Hiermee worden de hypotheek- en maandlasten lager, waardoor de hypotheek weer betaalbaar wordt gemaakt en verkoop van het huis wordt voorkomen. 

Bij een structurele inkomensdaling kan de betaalbaarheid van de hypotheek in het gedrang komen. Van een structurele inkomensdaling kan sprake zijn in geval van arbeidsongeschiktheid, het overlijden van de partner, het verplicht inleveren op arbeidsinkomen of relatiebeëindiging.

NHG vraagt de geldverstrekker contact op te nemen met NHG om gezamenlijk de mogelijkheden voor woningbehoud te onderzoeken.

De Haircut-regeling in de praktijk

Zo vroeg mogelijk toetst de geldverstrekker via de Beheertoets de betaalbaarheid van de hypotheek aan de hand van de inkomens- en vermogenssituatie van de geldnemer. 

Als de mogelijkheden van de geldverstrekker ontoereikend zijn en er bij verkoop van de woning een eventueel verlies ontstaat dan kan de geldnemer in aanmerking komen voor de Haircut-regeling

Voorbeeldberekening na Beheertoets

Stel, de uitkomst van de Beheertoets is:

  • voor heer de Wit maximale maandlast € 800,- per maand
  • voor mevrouw de Zwart € 700,- per maand


Huidige lasten: 
€ 935,- (€ 750,- rente en € 185,- premie voor opbouw hypothecaire geldlening)
Nieuwe lasten: € 885,- (rente en aflossing op de aflossingsvrije/ annuïteiten hypothecaire lening)

Een verschil van € 85,-. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid kan niet worden toegepast.

De Haircut
Eenmalige deelaflossing door NHG, waardoor maandlasten lager worden. Bruto maandlasten haalbaar van € 800,- (IV-toets) i.p.v. € 885,-.

De Beheertoets berekent of de hypotheek op dit moment betaalbaar is voor één van de woningeigenaren. Op basis van het huidige inkomen, vermogen, financiële verplichtingen en de Nibud-normen voor verantwoord lenen wordt de maximale maandlast bepaald.

Voor de meest voorkomende oorzaak, relatiebeëindiging, heeft NHG een standaardproces ingericht. Bekijk ter illustratie de proceskaart relatiebeëindiging met NHG.

Veelgestelde vragen

Hoe moeten verschillende soorten inkomens worden opgevoerd in de Beheertoets?

Een consument kan meerdere soorten inkomen hebben; loondienst, zelfstandig inkomen, uitkering, etc. Indien sprake is van meerdere inkomens dient de geldverstrekker per soort inkomen het toetsinkomen vast te stellen conform de Voorwaarden en Normen.

Aangezien in de Beheertoets slechts één soort inkomen kan worden geselecteerd, dient bij meerdere inkomens het toetsinkomen als volgt te worden ingevuld:

  1. Selecteer het soort inkomen met het grootste aandeel.
  2. Vul het totale toetsinkomen van alle soorten inkomens in.

Moet de Beheertoets ook worden gebruikt in het geval van overwaarde en er dus geen sprake is van een mogelijke restschuld?

In artikel C1 van de Voorwaarden & Normen staat dat de beheercriteria dienen te worden toegepast als een verkoop met verlies dreigt.

Het staat geldverstrekkers vrij in het kader van de zorgplicht en het belang van de consument, de beheercriteria ook toe te passen in situaties waarin overwaarde wordt verwacht.

Zeker wanneer de geldnemer(s) de woning wensen te behouden, kunnen de mogelijkheden daartoe op basis van de beheercriteria worden vastgesteld.

Als een geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief aanbiedt, welk tarief moet dan bij toetsing gehanteerd worden?

Indien er door de geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief gehanteerd wordt, dient het naast hogere rentetarief gehanteerd te worden. In de meeste gevallen zal dit het 5-jaarstarief zijn.

Zit je antwoord er niet bij?