Waarom geldt de uitzondering van 3 registratie in het BKR alleen voor registraties die NHG zelf heeft geplaatst en niet voor registraties van andere kredietverstrekkers?

Vermogen & Verplichtingen

NHG heeft in deze gevallen zelf beoordeeld dat de betaalmoraliteit, ondanks de RN- 3 registratie, voldoende is om opnieuw een NHG borgstelling te verkrijgen. Dat is bij registraties door andere kredietverstrekkers niet mogelijk.