Waarom mogen in de senioren verhuisregeling toekomstige lijfrentepremies niet meegenomen worden bij de berekening van toekomstig inkomen uit lijfrente?

Senioren

We volgen de lijn dat je uitgaat van het op het moment van aanvragen opgebouwde pensioeninkomen. Ditzelfde geldt ook voor lijfrente. Daarom wordt uitgegaan van de lijfrente die op moment van aanvragen is opgebouwd.