Hoe bepaal je het pensioeninkomen als de pensioenuitvoerder uitgaat van 68 jaar en de klant al eerder de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Hoe dient er dan worden om te gaan met dit AOW-gat?

Senioren

Werkt de consument nog? Zo ja, dan kun je rekenen met het salaris dat die verdient tot 68 jaar. Vanaf 68 jaar reken je met het pensioeninkomen. Stopt de consument eerder met werken? Dan heeft de consument mogelijk een tijdelijk tekort. NHG heeft hier twee oplossingen voor. Deze lees je hier.