Hoe bepaal je het pensioeninkomen als de pensioenuitvoerder uitgaat van 68 jaar en de klant al eerder de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Hoe dient er dan worden om te gaan met dit AOW-gat?

Senioren

Indien het pensioeninkomen van de aanvrager binnen 6 maanden vanaf de datum bindend aanbod van de lening ingaat, is het voor NHG toegestaan om alvast te rekenen met het pensioeninkomen. Indien het inkomen wordt vastgesteld door de tool Inkomensbepaling Pensioen en dit wordt door de geldverstrekker geaccepteerd, dan is er sprake van slechts één pensioen toets inkomen. Dit inkomen kan 1 op 1 worden overgenomen voor de aanvraag. 
In twee situaties heeft NHG een oplossing voor een tijdelijk tekort bij senioren, die vind je hier.