Hoe is de hoogte van de NHG-grens voor 2024 bepaald?

Product & Proces

De NHG-grens voor 2024 voor woningen zonder Energie Besparende Voorzieningen wordt in drie stappen berekend:


• Stap 1: bereken het (ongewogen) gemiddelde van de maandelijkse gemiddelde verkoopprijzen in de periode van 27 maanden, dus voor 2024 vanaf mei 2021 tot en met augustus 2023.
• Stap 2: verhoog het in stap 1 berekende bedrag met 5 procent van dit bedrag.
• Stap 3: rond het in stap 2 berekende bedrag af op het dichtstbijzijnde bedrag dat deelbaar is door vijfduizend euro.

De NHG-grens voor woningen met EBV wordt als volgt berekend:
• Stap 4: verhoog het in stap 3 berekende bedrag met 6 procent van dit bedrag.