Brondata wordt (nog) niet door alle geldverstrekkers toegestaan. Kan ik dan wel altijd gebruik maken van brondata voor een aanvraag met NHG?

Product & Proces
NHG volgt op het gebied van brondata het beleid van de geldverstrekker, zolang aan Artikel A6 uit de Voorwaarden & Normen wordt voldaan. Indien een geldverstrekker het gebruik van brondata (nog) niet toestaat, dan is het bij die geldverstrekker niet mogelijk om op basis van brondata een aanvraag met NHG in te dienen. Dit is een keuze van de geldverstrekker.