Kunnen inkomensstijgingen worden meegenomen bij de Inkomensbepaling Loondienst?

Inkomensbepaling loondienst

Recente inkomensstijgingen worden meegenomen met de Inkomensbepaling Loondienst, maar toekomstige inkomensstijgingen worden niet meegenomen.