Hoe lang staat NHG zowel de werkgeversverklaring als Inkomensbepaling Loondienst toe?

Inkomensbepaling loondienst

Dat hangt af van meerdere aspecten en is op dit moment nog niet bekend. De Inkomensbepaling Loondienst is nu nog niet voor alle aanvragers de beste methode om een representatief inkomen te berekenen. 

Daarbij hebben nog niet alle geldverstrekkers en adviseurs ervaring met de methodiek Inkomensbepaling Loondienst. Het is daarom voorlopig in het belang van de klant om beide methodes beschikbaar te houden.