Hoe gaat NHG om met een toekomstige salarisverhoging indien we uitgaan van de inkomensbepaling Loondienst?

Inkomensbepaling loondienst

Voor deze klanten moet een reguliere werkgeversverklaring aangeleverd worden met een losse verklaring inzake de onvoorwaardelijke verhoging. Dit is dus een klant die (nog) niet gefaciliteerd wordt door de inkomensbepaling loondienst.