Wat verstaat NHG onder aanvullend vermogensrisico?

Erfpacht- en kortingsconstructies

Bij het kopen van een woning loopt jouw klant altijd een vermogensrisico. De waarde van de woning kan immers stijgen, maar ook dalen. Ook wanneer jouw klant een woning koopt met behulp van een erfpacht- of kortingsconstructie loopt hij vermogensrisico.

Er zijn erfpacht- en kortingsconstructies waarbij jouw klant een aanvullend vermogensrisico loopt.

Bij kortingsconstructies is er sprake van een aanvullend vermogensrisico wanneer de consument bij waardedaling van de woning de oorspronkelijke waarde van het kortingsdeel moet betalen of een hogere prijs dan de actuele marktwaarde van het kortingsdeel. 

Het aanvullend vermogensrisico bij erfpacht is het risico voor de consument dat de waardedaling van het bloot eigendom deels of volledig voor zijn rekening komt. NHG onderscheidt hierbij twee mogelijke vermogensrisico’s: 

Direct risico 
Koopt de consument het bloot eigendom en betaalt de consument meer dan de actuele marktwaarde? Dan is dit een direct risico. 

Indirect risico 
De lagere opbrengst van het erfpachtrecht als gevolg van overwaardering van het bloot eigendom bij doorverkoop.