Wat betekent het dat de klant een vermogensrisico loopt?

Erfpacht- en kortingsconstructies

Bij kortingsconstructies is er sprake van vermogensrisico wanneer de consument bij waardedaling van de woning de oorspronkelijke waarde van het kortingsdeel moet betalen of een hogere prijs dan de actuele marktwaarde van het kortingsdeel. 

Het vermogensrisico bij erfpacht is het risico voor de consument dat de waardedaling van het bloot eigendom deels of volledig voor zijn rekening komt. NHG onderscheidt hierbij twee mogelijke vermogensrisico’s: 

Direct risico 
Koopt de consument het bloot eigendom en betaalt de consument meer dan de actuele marktwaarde? Dan is dit een direct risico. 

Indirect risico 
De lagere opbrengst van het erfpachtrecht als gevolg van overwaardering van het bloot eigendom bij doorverkoop.