Waarom mag er bij een erfpacht- of kortingsconstructie met aanvullend vermogensrisico geen aflossingsvrije lening worden afgesloten?

Erfpacht- en kortingsconstructies

Bij een erfpacht- of kortingsconstructie met een aanvullend vermogensrisico is de combinatie met een aflossingsvrij leningdeel niet toegestaan. Dit wordt gezien als een stapeling van risico's. Er wordt namelijk geen of minder vermogen opgebouwd over de waarde van de grond of het kortingsdeel.