Mogen bestaande erfpacht- of kortingsconstructies worden afgekocht met een verhoging onder NHG?

Erfpacht- en kortingsconstructies

Ja, met ingang van de nieuwe V&N 2023-1 is het ook mogelijk het kortingsdeel af te kopen met een verhoging of bij oversluiten. Verkrijgen volle eigendom van de grond bij erfpachtconstructies was al mogelijk.