Geldt voor aanvragen met een erfpacht of kortingsconstructie ook datum bindend aanbod?

Erfpacht- en kortingsconstructies

Ja, ook hier geldt datum bindend aanbod in 2022: V&N en bijbehorende afspraken van 2022. Datum bindend aanbod vanaf 1 januari 2023: V&N 2023-1.