Klanten zijn gehuwd/geregistreerd partner. Een klant had voor het huwelijk al een woning in eigendom. Nu willen ze verhogen of oversluiten. Kan dit?

NHG

Bij het oversluiten of verhoging van de lening moeten, als de woning gemeenschappelijk in eigendom is, beiden klanten voor NHG aansprakelijk worden voor de lening. De bijkomende partner kan alleen buiten beschouwing worden gelaten als de woning geen gemeenschappelijk eigendom is.

Bij een verhoging van de lening is het ook mogelijk de bestaande lening ongewijzigd door te laten lopen en de partner mee te laten tekenen voor de verhoging. In dat geval valt de bijgekomen partner alleen voor de verhoging onder NHG, omdat deze bij de aanvullende lening als schuldenaar is opgenomen.