We zijn met 5 leden in de VvE. 4 ervan willen graag de VvE lening aanvragen, maar 1 wil niet. Kunnen we toch de lening krijgen?

NHG borg kleine VvE

De kans dat dit toch kan is groot. Voor veel besluiten is een gewone meerderheid van stemmen voldoende. Bij bepaalde belangrijke besluiten kan echter een grotere meerderheid vereist zijn. Die eis staat dan in de statuten of in de splitsingsakte. Maar het kan ook zo zijn dat in de splitsingsakte een bepaald modelreglement van toepassing is verklaard en dat de eis daarin is vastgelegd. Vraag aan je VvE bestuur wat voor jouw VvE geldt.