Wat gebeurt er als een individueel VvE-lid niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen van de lening?

NHG borg kleine VvE

De VvE moet er aantoonbaar alles aan gedaan hebben om achterstanden te verhelpen. Als het de VvE en het VvE-lid niet lukt om de betalingsachterstanden in te lopen, dan gaat SVn samen met de VvE op zoek naar een duurzame oplossing.